- Forsket ikke på mennesker

LSD ble brukt til behandling på Modum Bad, men det dreide seg ikke om forskning på mennesker.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er ikke er holdepunkter for påstandene om at det ble drevet forskning med LSD, radioaktiv stråling og elektroder på mennesker i Norge fra etterkrigsårene fram til 1975. Det er konklusjonen i rapporten til en regjeringsoppnevnt granskningskommisjon. Rapporten ble overlevert helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) i dag.

Påstander i ulike medier om at det skal ha vært drevet slik forskning på psykiatriske pasienter, psykisk utviklingshemmede og krigsbarn, førte til at regjeringen Stoltenberg i 2001 satte ned en granskingskommisjon for å utrede saken.

I rapporten blir det slått fast at det ikke er holdepunkter for påstandene om uetisk forskning. I den grad LSD og elektroder er blitt benyttet, har det vært i behandlingsøyemed, fastslår rapporten.

- Utprøvende behandling

Kommisjonen har konsentrert sin gransking av påstått LSD-forskning til Modum Bad Nervesanatorium, Lier sykehus og Statens klinikk for narkomane på Hov i Land.

Bruken av LSD var mest omfattende på Modum Bad.

Granskingskommisjonens leder, Kirsti Strøm Bull, betegner behandlingen som utprøvende, men det er ikke holdepunkter for å si at ikke pasientenes beste var overordnet i denne utprøvende behandlingen.

LSD omstridt

Kommisjonsmedlem og psykiater Siv Kvernmo sier at de som fikk LSD var pasienter der all annen medisin var forsøkt, og der LSD ble antatt å være til pasientenes beste.

- De pasientene som fikk slik behandling, ønsket det selv, sier kommisjonsmedlem og professor Nils Roll-Hansen.

- LSD var omstridt og derfor sluttet man med slik behandling, sier Strøm Bull samtidig som hun understreker at det ikke har ligget i kommisjonens mandat å vurdere behandlingen og de virkningene den har hatt på pasientene.

Én kilde

Heller ikke påstandene om at CIA skulle ha satt i gang og finansiert norske forsøk med LSD, er det funnet holdepunkter for.

Påstanden om at krigsbarn ble brukt i LSD-forskning og at Forsvaret sto bak, har kommisjonen sporet tilbake til én person. Men personen kunne ikke dokumentere påstandene.

- Han hadde hørt ei historie som han ville fortelle, sier Strøm Bull om motivet til personen.

Ikke penger fra CIA

Påstandene om uetiske forsøk med elektroder på pasienter ble i sin tid satt fram i TV 2-programmet «Rikets tilstand» og rettet seg mot overlege Carl Wilhelm Sem-Jacobsen på Gaustad sykehus. Kommisjonen har ikke funnet holdepunkter for at elektroder ble operert inn i hodet på folk i annet enn behandlingsøyemed.

Men kommisjonen slår fast at Sem-Jacobsen foretok forskning på pasienter etter at elektroder var innoperert, men ingen pasienter ble misbrukt til forskningsformål, mener kommisjonen.

Operative inngrep med elektroder foretas fortsatt på pasienter som lider av Parkinsons sykdom, påpeker kommisjonen.

Åpent og kjent

Det har hele tiden vært åpent og klart at Sem-Jacobsen mottok økonomisk støtte fra blant annet det amerikanske forsvaret, men ikke fra CIA.

Det var stadsfysikus i Oslo, Fredrik Mellbye, som i et avisintervju i 1998 satte fram påstander om at psykisk utviklingshemmede og psykiatriske pasienter skulle ha blitt kastrert ved hjelp av radioaktiv stråling. En omfattende gransking gir ikke holdepunkt for at slike inngrep har funnet sted.

Fordi Mellbye døde før kommisjonen begynte sitt arbeid, har det ikke vært mulig å finne fram til grunnlaget for påstandene, slår kommisjonen fast.

(NTB-Arnt Folgerø)

- IKKE UETISK: Kommisjonsleder Kirsti Strøm Bull og utredningsleder Nina Mår Tapper har ikke funnet bevis på uetisk forskning på mennesker i Norge i etterkrigstida.