Forskjellene øker og øker

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tallene fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene taler sitt tydelige språk. Funksjonærene i NHO-bedrifter, altså hvitsnipparbeidere, har hatt om lag dobbelt så sterk lønnsvekst de siste ti åra som arbeidere og lavlønte i tjenestesektoren når vi sammenlikner nominell lønnsvekst. Funksjonærer i industrien har i gjennomsnitt økt sine lønninger med 173 000 kroner siden 1995, mens ansatte i hotell- og restaurantbransjen har fått mindre enn halvparten av denne økningen: 79 000 kroner.

Lønnsstatistikken som hvert år danner et grunnlag for det forestående lønnsoppgjøret måler lønnsutviklingen i prosent av det foregående år. Da blir forskjellene mellom de ulike sektorer relativt liten. I 2005 var eksempelvis årslønnsveksten fra 2004 for alle grupper 3,25 prosent. Men bak tallene skjuler det seg store variasjoner mellom enkeltgrupper. For industrifunksjonærene var tallet 4,25 prosent, for bankansatte hele 7,7 prosent, mens hotell- og restaurantansatte fikk beskjedne 2,5 prosent.

Husholdningene lever av kroner, ikke av prosenter. Og når høytlønte får en prosentvis høyere lønnsvekst enn lavlønte, blir forskjellene i utbetalt lønn store. Det er derfor LO, som organiserer lavlønte, fremmer kronekrav, mens akademikere helst forhandler om prosenter. Ser vi på utviklingen over en tiårsperiode blir forskjellene mellom vinnere og tapere formidable.

Paradokset er at dette har skjedd under ulike regimer som har hatt som uttalt mål å minke forskjellene. Men de økte mens landet ble styrt av Gro Harlem Brundtland, Thorbjørn Jagland, Kjell Magne Bondevik og Jens Stoltenberg. Ennå foreligger ikke tallene for toppledernes lønnsvekst i fjor. Men de vil vise den samme tendens når de legges fram i mars. Topplederlønningenes utvikling pleier dessuten å sette sinnene i kok når forhandlingene om nok et moderat lønnsoppgjør er i gang. Og de kan være årsaken til at anbefalte meklingsforslag blir nedstemt i uravstemninger. Samlet viser lønnsutviklingen at Norge er på vei tilbake til det klassesamfunnet vi trodde var historie.