Forskningen en vinnersak

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Arbeiderparti-regjeringen la fram et statsbudsjett for forsknings- og universitetssektoren som er blitt karakterisert som det dårligste i moderne tid. Selv om man trekker fra for mindre studenttilgang, innebar forslaget fra regjeringen en realnedgang. Det løftet for forskningen som skulle bidra til å heve Norge opp på et gjennomsnitts OECD-nivå, var plassert i utopienes verden. Målt i andel av brutto nasjonalproduktet innebar forslaget at forskningsbevilgningene gikk ned i forhold til i 1999.
  • Når budsjettforliket mellom sentrumspartiene og Arbeiderpartiet nå gir en påplussing på ca. 260 millioner på universitets- og høgskolesektoren pluss en økning på en halv milliard for det nye forskningsfondet, er den verste skaden ved budsjettet gjenopprettet. I en viss forstand kan man si at det likevel blir en satsing på forskning og høyere utdanning. Selv om flere partier på Stortinget varslet påplussinger, er det endelige resultatet uten tvil Venstres fortjeneste. Partiet har prioritert denne sektoren, og partiets nye forskningspolitiker, Odd Einar Dørum, har vært utrettelig i sin kamp for at universitetene og grunnforskningen skulle gis et løft. Siden Bondevik-regjeringens fall har han besøkt flere av utdannings- og forskningsinstitusjonene for å få førstehånds innsikt i spørsmålene. Når flere kommentatorer nå neglisjerer dette som en vinnersak i budsjettforliket, er det med respekt å melde tøv.
  • Å gi forskningen og den høyere utdanningen et reelt løft er uttrykk for en virkelig nasjonal strategi. Det er bare noen måneder siden Stortinget drøftet stortingsmeldingen om forskning, og der jattet alle partier med i koret som sa at framtida ligger i kunnskapen. Men når det kommer til realitetene, viser det seg at redusert matmoms, lavere bensinpriser og andre populære tiltak på kort sikt, framstilles som vinnerne i budsjettkampen. Det var høyst forståelig at universitetene og forskersamfunnet protesterte høylytt og for en gangs skyld i samstemmighet. Det har åpenbart endelig gjort et visst inntrykk på stortingsflertallet.