Forslag i gal retning

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Riksadvokat Tor-Aksel Busch vil innføre en taushetsplikt for forsvarsadvokater i straffesaker. Hensikten er å hindre at saksopplysninger lekkes til pressen. Han ber derfor Justisdepartementet sette ned et lovutvalg som kan utrede dette nærmere. Busch følger med dette opp forslagene fra det såkalte medieutvalget som Riksadvokaten og Advokatforeningen opprettet i fellesskap vinteren 2000. Utvalget ble nedsatt etter påstander om til dels massive lekkasjer fra politi og advokater under Orderud-saken.
  • Forsvarsadvokatene som satt i medieutvalget, deler Buschs ønske om å lovfeste advokaters taushetsplikt. Utvalgets leder, advokat Janne Kristiansen, mener en slik lov vil beskytte siktete og tiltalte i straffesaker. Hun mener lekkasjer sjelden er til gunst for disse. Hennes holdning må være basert på en tro på at dersom forsvarsadvokatene får munnkurv, så vil alle lekkasjer stanse. Men det vil jo ikke være tilfellet. «Vi vet av erfaring at politiet har lekket som en sil i nesten samtlige større straffesaker de siste årene. Skulle advokatene bli pålagt taushet, vil den informasjon som kommer ut til offentligheten være ensidig og medvirke til en skjev fremstilling i mediene,» sier advokat Morten Kjensli til Aftenposten.
  • Det ligger i rettsprosessenes konfliktfylte natur at informasjon som i utgangspunktet er taushetsbelagt vil tilflyte pressen. Politi og påtalemyndighet har klar interesse av å gi sin framstilling av en sak, forsvarsadvokatene har sine. Men så lenge informasjon gis anonymt, vil et lovforbud også være et slag i lufta.
  • Den beste måten å få partene i en rettssak til å opptre ansvarlig på, er å gi dem størst mulig ansvar. Det oppnås ikke ved munnkurv, lovforbud og straff, men ved størst mulig åpenhet i alle ledd. Jo mer politi og advokater kan si om en sak, jo bedre innsikt vil offentligheten få i saken. Det vil i seg selv styrke rettssikkerheten. Engstelsen for at medieomtale skal påvirke utfallet av rettsprosessen er overdrevet. Medienes interesse for store straffesaker vil uansett ikke forsvinne. Man kan ikke oppheve virkeligheten med lovforbud.