HORDALAND: Det er ventet et blått flertall i Hordaland i Knut Arild Hareides hjemfylke Hordaland, men Hareide kan glede seg over første avstemning i dag. Her sammen med Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Lars Eivind Bones
HORDALAND: Det er ventet et blått flertall i Hordaland i Knut Arild Hareides hjemfylke Hordaland, men Hareide kan glede seg over første avstemning i dag. Her sammen med Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Lars Eivind BonesVis mer

Forslag om blå delegasjon som «ris bak speilet» falt

KrF-leder Knut Arild Hareide vant den første avstemningen på KrFs årsmøte i dag.

KrF i Hordaland falt ned på at de vil sende representative delegater, som forholdsmessig speiler de ulike meningene i forsamlingen.

Forslaget fikk flertall med 51 mot 36 stemmer.

Et motforslag som ble fremmet av Beate Husa, fylkestingsgruppeleder i Hordaland på vegne av en blå blokk, falt.

Den blå blokken skulle være et slags ris bak speilet:

- Jeg foreslår at vi sender en primærdelegasjon og en sekundærdelegasjon fra Hordaland. Primært en delegasjon som er representativ for de delte meningene , sekundært en flertallsdelegasjon. Den sendes om noen av de påfølgende fylkesårsmøtene bryter med prinsippet om representasjon, forklarte Husa.

Det ville i praksis betydd en helblå delegasjon og strider mot anbefalingen fra arbeidsutvalget i KrF.

KRF FYLKESTING: Husa sitt kontroversielle forslag på KrFs ekstraordinære fylkesårsmøte. Video: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

Valgte representativitet

Med dagens vedtak blir det derimot arbeidsutvalgets forslag om representativitet, som blir stående.

Hordaland innleder det som kalles superlørdagen i KrFs retningsvalg.

Fem fylkeslag skal velge sine delegater til det ekstraordinære landsmøtet 2. november. 52 mandater står på spill. Det er nær en tredel av det totale antall mandater som sendes til landsmøtet.

Vippepartiet KrF skal bestemme seg for om de skal falle ned på venstre eller høyre side av politikken. Med dem avgjøres det hvem som skal styre landet.

Én KrF-delegat kan avgjøre hvem som skal styre landet

På hjemmebane

Knut Arild Hareide åpner på hjemmebane i Hordaland. Med 14 mandater å fordele, er dette et av de største fylkene.

Men selv om han kommer til sine egne, ligger det an til å bli flertall for å gå inn i dagens regjering, her, det motsatte av de Hareide ønsker. Hareide håper å få flertallet med seg på å starte sonderinger om å gå i regjering med Arbeiderpartiet og Sp.

En løsninger der vinneren tar alt, ville derfor vært et nederlag for partilederen. Hareide sier til Dagbladet at dette var viktig.

- Ja, det mener jeg er viktig. Hordaland sender et godt signal til alle de andre fylkene, det samme gjorde Agder i går. Jeg forventer egentlig nå at alle de andre fylkene også følger dette, sier han.

Håper på fem delegater

Ifølge Hareide er Hordaland et av fylkene han har vært mest spent på.

- Jeg håper å kunne få med meg delegater herfra. Jeg håper på fem, det kan kanskje også litt flere selv om jeg også må være forberedt på mindre. Jeg tror det kan gå. Det vil være viktig at et slikt fylke som tradisjonelt har vært blått, også har delegater som vil ha et samarbeid mellom sentrum og et moderat venstre.

Kjell Ingolf Ropstad sier han har en god følelse

- Dette er jo et flertall som ønsker å gå til Solberg først. Jeg tror at spesielt her på Vestlandet, både fordi Solberg er fra Bergen, men også det at de har opplevd oljeprisfallet og en har sett at det har blitt skapt nye arbeidsplasser, at KrF har fått gjennomslag. Jeg tror at stemningen peker veldig for å gå til Solberg først, sier han.