Forsømte skolefag

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Norge må nå importere ingeniører, samtidig som ingeniørhøgskolene ikke greier å fylle opp studieplassene med kvalifiserte studenter. Utviklingens fremste bærere i det moderne Norge er i ferd med å bli mangelvare.
  • Hvorfor nevner ikke politikerne som nå jamrer over hvor galt det står til i skolen, dette? For det er et resultat av en skolepolitikk som samtlige av de partier som nå er med i valgkampen, har mer eller mindre ansvar for, enten de har sittet i regjering eller ikke. Dette har intet med privatskoler eller fritt skolevalg å gjøre. Men det går inn i kjernen av den pedagogikk som har vært den rådende siden 1970-tallet.
  • For norsk skole har hatt som hovedretningslinje å gjøre skolebarn til sosialt velfungerende individer samtidig som vi lar dem bli faglige dverger. Høyre etterlyser mangfold og valgfrihet i skolen. Men dette er jo resultatet av mangfold og valgfrihet. Elevene har i 30 år kunnet velge bort realfagene. Etter hvert har de nå fått lærere som selv har valgt dem bort. Hvordan kan de da inspirere til interesse for og formidle kunnskap om disse fagene?
  • Et naturlig resultat er at også pedagogikken i realfagene er blitt forsømt. Mens elevene ofte møter kreative og oppfinnsomme lærere i engelsk og orienteringsfag, med prosjekter og spennende utflukter i lokalmiljøet, er pedagogikken i matematikk og fysikk blitt stående på stedet hvil. Og det er unektelig et paradoks, for alle vet at disse fagene er så krevende at de nettopp trenger en god og tilpasset pedagogikk.
  • For 40 år siden var realistene heltene i skolegården og ingeniørene fra NTH tidas guder. De sprengte fjell, bygde bruer og sto bak de store industrieventyrene. Seinere fikk de skylda for naturødeleggelser og giftutslipp. Men intet moderne land greier seg uten ingeniører, og det er pinlig for Norge at vi ikke er selvforsynte, selv om det er positivt med impulser utenfra. Dette er en utfordring våre politikere burde ta på alvor. Men da må de gå dypere inn i skolematerien enn de rituelle øvelsene de presterer ved hvert valg.