Først rive, så bygge opp

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det er unektelig en egenartet form for nasjonsbygging som nå skal settes i gang i de palestinske områdene, som israelerne har skutt i filler de siste ukene. Etter at verdenssamfunnet i mange år har bidratt med milliarder av kroner til de palestinske selvstyremyndighetene, tok det Israels høyteknologiske militærmakt bare noen dager å rive ned det meste av det som er bygd opp for bistandsmidler. Men den såkalte giverlandsgruppa satte seg igjen ned og åpnet pengesekken for de ødelagte områdene. Etter konferansen i Oslo kunne palestinerne dra hjem med ti milliarder kroner.
  • Det var på mange måter det samme som skjedde etter krigen i Kosovo og Jugoslavia for øvrig, der det var NATOs militærmakt som gjennomførte en rask krig for å endre maktforholdene i landet. Der ble det også store materielle ødeleggelser, som så må bygges opp igjen. Befolkningen som blir rammet er jo så utarmet at den er ute av stand til å få i gang noe som helst av utvikling ut over det nødtørftige.
  • Ødeleggelsene i de palestinske områdene er av enorme dimensjoner, og de ti milliardene nå må antakelig dobles for at området skal bli tilbakeført til den standard det hadde før ødeleggelsene. Sannsynligvis må det skaffes enda mer penger de nærmeste åra for at utviklingen skal komme på skinner. Om Israel skal bidra som en slags erstatning for ødeleggelsene, er ennå uklart. Giverlandene har framsatt krav til Israel om at landet i alle fall respekterer giverlandenes investeringer i de palestinske områdene.
  • Det sies at det har vært mye snusk av økonomisk art rundt det som var Oslo-prosessen og som så effektivt ble skutt i filler av israelerne. Bistanden har vært infiltrert av korrupsjon og tvilsomme forretninger. Mange er blitt rike, både i Israel og i de palestinske områdene. Når statssekretær Vidar Helgesen etter giverlandsgruppas møte i Oslo sier at det er viktig å ha kontroll med bistandsmidlene, kan vi bare slutte oss til det. Det må være en forutsetning at midlene også er et ledd i en oppbygging av demokratiske strukturer og at bistanden fordeles slik at den kommer folk flest til gode. Dette er jo for øvrig også et mål med norsk bistand i sin alminnelighet.