Forstår ikke knusende kritikk: Bydel Bjerke ber om forklaring på hva Helsetilsynet mener er uforsvarlig omsorg på Villa Eik

- Alle krav er besvart og iverksatt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): 27. april omtalte Dagbladet et brev fra Statens helsetilsyn til Bydel Bjerke i Oslo, hvor bydelen blir kritisert for å ha rapportert usant om forholdene på Villa Eik - omsorgsboligen hvor Lars og Jonas, to unge menn med alvorlig autisme, har levd under uforsvarlig omsorg i flere år.

1. mars i år hadde Bydel Bjerke frist for siste rapportering om situasjonen på Villa Eik til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, etter at Statens helsetilsyn 10. juni 2015 hadde ilagt bydelen pålegg om å sikre Lars og Jonas et forsvarlig bo- og tjenestetilbud.

«Fra Fylkesmannen har vi fått tilbakemeldinger om at bydelen ikke har oppfylt kravene i pålegget», skriver Statens helsetilsyn og fortsetter:

«Før Statens helsetilsyn fant det nødvendig å fatte vedtak om pålegg, hadde Bydel Bjerke dessuten over lengre tid fått anledning til å bringe den uforsvarlige virksomheten til opphør.»

Forstår ikke I sitt svarbrev til Helsetilsynet, datert 18. mai, stiller bydelen seg uforstående til kritikken:

«Bydelens forståelse av saken er at alle krav fra Fylkesmannen er besvart og iverksatt», heter det i brevet som er underskrevet av bydelsdirektør Kari-Anne Mathisen og avdelingssjef Elin Agasøster.

Statens helsetilsyn irettesatte i april Bydel Bjerke i skarpe ordelag:

«Vi tillater oss også å bemerke at det har vært en utfordring at Bydel Bjerke i sine uttalelser til tilsynsmyndigheten har redegjort for forhold og tiltak, som etter en nærmere gjennomgang fra tilsynsmyndighetens side, har vist seg ikke å være i tråd med den faktiske situasjonen, enten fordi tiltak ikke har blitt iverksatt eller fordi de ikke har hatt tilsiktet effekt. Dette har medført at tilsynsmyndigheten har benyttet uforholdsmessig mye ressurser på å kontrollere og etterprøve dokumentasjon fra bydelen», skriver Statens helsetilsyn.

Vil ha redegjørelse Bydel Bjerke ber nå Helsetilsynet om å redegjøre for «hvilke av kravene i pålegget som fremdeles ikke anses oppfylt». Bydelen ser dette som nødvendig «for å kunne håndtere saken på en relevant måte», og påpeker at dette også vil kunne ha en læringseffekt.

«Bydelen har ikke en forventning om at Statens helsetilsyn skal gi en forklaring på hvordan bydelen skal lukke avvikene. Det er bydelen selv som må vurdere hvordan dette skal gjøres», heter det.

Bydel Bjerke summerer opp i tre punkter hva de ønsker fra Helsetilsynet for å få klarhet i hva avvikene består i:

• Hva som anses uforsvarlig, og hvorfor.
• Hvilke deler av bydelens tiltak som ikke skal ha blitt iverksatt, og hvorfor.
• Hvilke tiltak som ikke skal ha hatt tilsiktet effekt, og hvorfor.

- Kosmetiske tiltak Advokaten til Villa Eik-beboerne Lars og Jonas stiller seg undrende til svarbrevet fra Bydel Bjerke:

- De tiltakene som er gjort er kosmetiske. I løpet av alle disse åra, har bydelen ennå ikke klart å få på plass en stabil bemanning for Lars og Jonas. Det ligger ikke nødvendig kompetanse i bunnen, og tjenesteytere er ikke gitt den opplæring de må ha. Det hjelper lite at turnusplanene ser fornuftige og fine ut, når det ikke er samsvar mellom de som står oppført i turnusplanene og de som faktisk dukker opp på jobb. Når disse tingene ikke er i orden, er det ikke et forsvarlig tilbud for Lars og Jonas, sier advokat Magne Brun.

- Jeg ønsker ikke å kommentere dette nå. Vi venter på svar fra Statens helsetilsyn, sier bydelsirektør Kari-Anne Mathisen.

Statens helsetilsyn opplyser Dagbladet om at det er for tidlig for dem å kommentere brevet fra Bydel Bjerke.