Første etappe er passert

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Solidaritetsalternativet er så elastisk at det allerede i morgentimene i går var mulig å konstatere at oppgjøret i verkstedindustrien var innenfor rammene det setter. Norsk økonomi er i en slik forfatning at den tåler et sentralt tillegg på tre prosent pluss noe lokalt uten at konkurranseevnen blir nevneverdig svekket. Så langt er det bare representantene for de verkstedsbedriftene som står svakest som bekymrer seg over påslagene. For norsk økonomi er det neppe noen stor fare om lønnsveksten ligger på i underkant av fem prosent, slik den også gjorde i fjor.
  • I utgangspunktet var det knyttet stor spenning til verkstedindustriens forhandlinger fordi oppgjøret her setter standarden for dem som kommer etter. Etter den solide rammen som ble gitt i går morges, vil det nok bli lite igjen til de lokale forhandlingene, bortsett fra i visse spesielt lønnsomme bedrifter. Slik sett er oppgjøret i seg selv også et bidrag til solidaritetsalternativet.
  • Men om det gikk glatt mellom verkstedene og Fellesforbundet, kan det bli langt vanskeligere når typiske lavlønnsområder innen handel og kontor og hotell- og restaurantnæringen skal i ilden. Her ligger til og med fagarbeidere på så lave lønnsnivåer at et påslag på seks- sju tusen kroner, som ble resultatet i verkstedoppgjøret, ikke er tilstrekkelig til å nå opp til en anstendig lønn. Skal de ikke sakke ytterligere etter ansatte i de mest lønnsomme sektorene, må det mer til. Forventningene er der, men det skorter nok på den økonomiske evnen i både hotell- og restaurantnæringen og i det mangeartede handel- og kontorområdet. Derfor kan det ligge an til mange streiker ennå, selv om det gikk forholdsvis glatt i den første meklingen.
  • Det er ennå en lang vei igjen i årets oppgjør. De store gruppene i offentlig sektor har også store forventninger til betydelige lønnsløft. En totalramme på om lag fem prosent er godt i overkant av det regjeringen har operert med i sine økonomiske anslag. Etter at verkstedsoppgjøret ga så god uttelling sentralt, er det rimelig å anta at forventningene også blir skrudd opp i stat og kommune. Med en slik lønnsvekst må det nok innstramminger til på andre områder.