KRITISK TIL HOLDNINGER I GRANSKINGSRAPPORT: - Poenget er at Verdal kommune ikke varslet "verden" om at her har vi en person som er i stand til å misbruke sin stilling til å begå seksuelle overgrep. De holdt det for seg selv, og ga ingen signaler om at samfunnet bør være forsiktig med denne personen, sier Soknes til Dagbladet.   
Foto: Marit Hommedal / SCANPIX
KRITISK TIL HOLDNINGER I GRANSKINGSRAPPORT: - Poenget er at Verdal kommune ikke varslet "verden" om at her har vi en person som er i stand til å misbruke sin stilling til å begå seksuelle overgrep. De holdt det for seg selv, og ga ingen signaler om at samfunnet bør være forsiktig med denne personen, sier Soknes til Dagbladet. Foto: Marit Hommedal / SCANPIXVis mer

Førstestatsadvokat refser kommunetopper

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes er sterkt kritisk til at kommunelederne i Verdal forsvarer at de ikke politianmeldte overgrep mot en utviklingshemmet kvinne.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet): Før helgen offentliggjorde Verdal kommune granskingen av kommunens håndtering av en overgrepssak i 1995. Rapporten, som kommuneledelsen bestilte, skulle svare på hvorfor kommuneledelsen i Verdal og andre involverte ikke politianmeldte seksuelle overgrep mot en utviklingshemmet kvinne. Misbruket ble begått av en arbeidsleder ved den kommunale bedriften hun jobbet i. Først da vedkommende begikk nye overgrep mot samme kvinne fem år senere, ble han anmeldt og dømt for overgrep i både 2000 og 1995.  

I etterpå-klokskapens lys Selv om rapporten konkluderer at de burde ha anmeldt forholdet i 1995 — uttaler alle de intervjuede at de "kanskje burde ha gått til anmeldelse". Granskeren, Ole Meier Kjerkol, skriver:

«Alle intervjuede viser til «at i etterpåklokskapens lys» kan man hevde at anmeldelse skulle ha vært foretatt. Hadde ikke det som så skjedde i 2000 og 2001 skjedd, mener alle at de i 1995 gjorde det som var riktig.»    

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes ved Statsadvokatene i Trøndelag, som aktorerte saken i 2001, reagerer sterkt på holdningene i rapporten.

- Dette er jo å snu tingene fullstendig på hodet. Poenget er at Verdal kommune ikke varslet "verden" om at her har vi en person som er i stand til å misbruke sin stilling til å begå seksuelle overgrep. De holdt det for seg selv, og ga ingen signaler om at samfunnet bør være forsiktig med denne personen, sier Soknes til Dagbladet.  

Han mener saken illustrerer behovet for justisminister Knut Storbergets nylige forslag om innskjerping av plikten til å varsle om mulige seksuelle overgrep, for å avverge nye. Avvergingsplikten skal gå foran taushetsplikten.    

- Kunne begynt et nytt sted - Med den mobiliteten vi har i samfunnet i dag, er det ingenting til hinder for at overgriperen kunne begynne i en hvilken som helst institusjon, uten at den nye arbeidsgiveren hadde mulighet til å få kjennskap til forholdet. For det var jo ikke blitt noen offentlig sak, sier Soknes, som blant annet har ledet et nasjonalt utvalg som gransket kvaliteten på etterforskningen og påtalearbeidet i voldtektssaker.  

Soknes mener det er "defensivt" at kommunelederne trengte et fasitsvar i etterkant — om nye overgrep mot den samme kvinnen - for å innse at de "kanskje burde ha gått til anmeldelse i 1995".     

- Et irrelevant argument I granskingsrapporten sier de at hensynet til fornærmede var viktigst. Den utviklingshemmede kvinnen skulle skånes. Et annet moment var at hun var myndig, og hadde rett til et seksualliv.  

- Utviklingshemmede har selvsagt rett til et seksualliv. Men det er riv ruskende galt å bruke et slikt argument i denne saken. Overgriperen var i 1995 hennes arbeidsleder. Poenget er derfor at han absolutt ikke hadde lov til å ha seksuell omgang med en utviklingshemmet han hadde et tilsynsansvar for, sier førstestatsadvokat Soknes, som ikke ser noen formildende omstendigheter i at mannen ikke var hennes arbeidsleder, da nye overgrep ble begått mot kvinnen i 2000.

- En teoretisk debatt Granskingsrapporten ble lagt fram for Verdals kommunestyre tordag denne uka. Ordfører Bjørn Iversen og rådmann Rudolf Holmvik bestilte rapporten etter Dagbladets  reportasje, som også utløste mye mediaomtale lokalt.

Begge mener konklusjonene er "som forventet".

- I rapporten åpner de involverte for at det var rett å ikke anmelde overgriperen i 1995. Hva med at en overgriper gikk fri?

- Det syns jeg er en teoretisk debatt, sier Iversen.

- Det ble foretatt vurderinger i 1995 av kompetente fagfolk. De hadde offerets beste som utgangspunkt. De rådførte seg med Fylkesmannen, og handlet i tråd med rådene. Dette var en annen tid. I dag hadde de nok handlet annerledes. Det får være mitt svar.    

Selvkritikk? - Gir rapporten grunn til selvkritikk fra kommunens side?

- Det er vanskelig å si. Vi er så langt tilbake i tid, at det er vanskelig å sette seg inn i den tidskoloritten. Jeg sier at hadde dette skjedd i dag, ville beslutningen vært annerledes. Jeg kan si at sett i lys av den kunnskapen vi har i dag, så er det grunn til selvkritikk, sier Iversen.    

Galt eller rett å omtale? Mediaomtalen og det påfølgende oppstyret rundt saken lokalt, har vært en belastning for fornærmede. Ordføreren og rådmannen mener derfor at Dagbladet ikke burde ha satt saken på dagsorden. De ni som er intervjuet i rapporten, samt gransker Ole Meier Kjerkol, mener det var riktig av Dagbladet å bringe saken fram i offentligheten. De mener kommunen dermed fikk gjennomført en helt nødvendig evaluering. 

Da ordføreren og rådmannen bestilte rapporten, skrev de i lokalavisa Verdalingen at saken hadde svekket tilliten til kommuneledelsen. De ønsket derfor en ekstern evaluering, som skulle "danne grunnlaget for dialog  med brukerorganisasjoner om videre forbedring".   

Vil lære av saken -Vil dere fortsatt bruke rapporten til å gå i en slik dialog?  

-Ja. Vi skal lære av alle saker. Det er helt åpenbart at vi vil bruke rapporten som en del av vår løpende dialog både internt og mot grupperinger og brukerorganisasjoner i Verdal kommune.  Det er en sak det er vanskelig å diskutere i detalj, men det ligger mye læring i den som er interessant, sier Verdals ordfører Bjørn Iversen.  

Fornærmedes søster og hjelpeverge gikk i mars ut i Dagbladet anonymt, med kritikk av kommunens håndtering av overgrepssaken. Hun mener det er riktig at granskingsrapportens funn nå omtales, men ønsker ikke å delta i den offentlige debatten.