Forsvarer: - Ekstrem mediedekning må gi Øygard mildere straff

Medienes dekning av overgrepssaken mot Rune Øygard har vært så omfattende og så belastende at Høyesterett må gi ham mildere straff.

I RETTEN PÅ TORSDAG:Mette Yvonne Larsen vil prosedere i Høyesterett på at straffen på 15 måneders fengsel for Rune Øygard er for streng. Gjennom hele rettsprosessen har hun gjentatt at det er ikke Vågå-ordføreren som har vært tiltalt for overgrep, men privatpersonen Rune Øygard..  Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
I RETTEN PÅ TORSDAG:Mette Yvonne Larsen vil prosedere i Høyesterett på at straffen på 15 måneders fengsel for Rune Øygard er for streng. Gjennom hele rettsprosessen har hun gjentatt at det er ikke Vågå-ordføreren som har vært tiltalt for overgrep, men privatpersonen Rune Øygard.. Foto: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er et av hovedmomentene til Rune Øygard forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, når hun torsdag skal prosedere i Høyesterett på at straffen på 15 måneders fengsel er for streng. Gjennom hele rettsprosessen har hun gjentatt at det er ikke Vågå-ordføreren som har vært tiltalt for overgrep, men privatpersonen Rune Øygard.

I et slikt perspektiv er den massive dekningen av overgrepssaken fullstendig ute av proporsjoner, ifølge Larsen. Den personlige belastningen må telle i Rune Øygards favør når Høyesterett skal utmåle den endelige straffen, slik den gjorde det da Borgarting lagmannsrett utmålte straffen mot tidligere P4-topp Rune Brynhildsen.

- Jeg er i ferd med å få analysert omfanget av mediedekningen nå, men jeg kan allerede slå fast at den har vært helt ekstremt formidabel, sier Larsen.

Hun mener dessuten skadevirkningene etter overgrepene, som ble tillagt stor vekt i lagmannsretten, er basert på muntlige vitneprov fra to av jentas behandlere og er for dårlig dokumentert.

Øygard: Straffen for mild Den tidligere Arbeiderparti-ordføreren i Vågå ble i vår dømt til ett år og tre måneders fengsel for å ha forgrepet seg gjentatte ganger på en mindreårig jente over en snau toårsperiode. Overgrepene besto i hovedsak av samleier, og det var en betydelig maktubalanse i forholdet mellom den da 50 år gamle Øygard og den 14 år gamle jenta, mente Eidsivating lagmannsrett.

Straffeutmålingen lå likevel vesentlig lavere enn aktors påstand på to års fengsel.

Paradoksalt var Øygard selv av den oppfatning at straffen var for mild, tatt i betraktning forbrytelsene den var en reaksjon på. Det hypotetiske resonnementet falt da NTB intervjuet Øygard dagen etter domsavsigelsen i lagmannsretten og bygde på premisset om at ordføreren var uskyldig.

- Dette er hans politiske holdning og ikke noe jeg kan ta hensyn til i min prosedyre. Det er ikke rettspolitiske momenter som skal behandles i Høyesterett, men hard core juss, sier Larsen.

Ba om to års fengsel Av alle ankene som ble sendt Høyesterett, var det bare straffeutmålingsankene som slapp igjennom. Verken Øygards anførsler om saksbehandlingsfeil eller jentas ønske om en ny vurdering av oppreisningsutmålingen skal behandles av landet øverste domstol.

Det er ventet at statsadvokat Thorbjørn Klundseter vil prosedere på at både rettspraksis, lovforarbeider og klare politiske intensjoner tilsier at straffenivået må ligge på rundt to år, slik han også argumenterte i lagmannsretten. Overgrepene var svært grove, strakte seg over lang tid, graden av utnyttelse var stor og aldersforskjellen betydelig, ifølge aktors prosedyre.

- Desto større aldersforskjellen er, dess mer straffverdig er handlingene, sa Klundseter og poengterte at Øygard var tre ganger så gammel som jenta da overgrepene fant sted.

- Grunnen til at Øygard ikke tok det ansvaret som han som voksen hadde, var at det ikke var i hans interesse. Det passet ikke inn i hans interesse for å tilfredsstille sine seksuelle behov, sa han.

Øygard avslo å kommentere høyesterettsbehandlingen og sine forventninger til den da NTB kontaktet ham før helga.

(NTB)