Forsvarer hemmelighold

I iveren etter å skjule hva som skjedde med Osvald-gjengen etter krigen, har ikke overvåkingspolitiet og Justisdepartementet bare gradert to kapitler i forsker Lars Borgersruds avhandling om de kommunistiske frihetskjemperne; man har også unndratt fra offentlighet begrunnelsen for å gradere kapitlene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tidligere overvåkingssjef Hans Olav Østgaard sier til Dagbladet at han husker saken godt. Han bekrefter at begrunnelsen for at man ikke ville avgradere Borgersruds materiale om hva som skjedde med kommunistene i Osvald-gruppa etter krigen, også er gradert, og at dette dekkes av sikkerhetsinstruksen.

På spørsmål om hva som i dette tilfellet var begrunnelsen for graderingen, opplyser han hensynet til rikets sikkerhet.

Farlig

Kommunistene i Osvald-gruppa var blant landets fremste krigshelter. De utførte 109 sabotasjeaksjoner og 12 likvidasjoner, det meste på oppdrag fra Milorg-ledelsen, fram til høsten 1944.

Gruppas leder, Asbjørn Sunde, ble i 1954 dømt til åtte års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen. Historikeren Lars Borgersrud har etter 13 års arbeid i en 700-siders avhandling dokumentert jakten på de røde etter krigen. Det er dette arbeidet; hva som skjedde med frihetskjemperne etter krigen, som ifølge POT fremdeles er en fare for rikets sikkerhet.
Etter det Dagbladet kjenner til om bakgrunnen for graderingen av materialet om jakten på Asbjørn Sunde og Osvald-kommunistene etter krigen, er dette begrunnelsen:

Personvernhensyn, hensynet til rikets sikkerhet og hensynet til andre lands hemmelige tjenester, samt hensynet til tjenestemenns ettermæle.

Mange hensyn?

Tidligere sjefinspektør ved politiavdelingen i Justisdepartementet, i dag ekspedisjonssjef i samme avdeling, Vidar Refvik, har opplyst at personvernhensyn og i første rekke hensynet til dem som var under etterforskning, er hovedgrunnen til at materialet ikke ble avgradert. Opplysningen rimer dårlig med det faktum at de av kommunistene som lever har bedt om offentliggjøring.

At begrunnelsesskrivet der avgradering avslås også er unndratt offentlighet, kan han ikke redegjøre nærmere for på stående fot.