Forsvaret frykter HV-desperadoene

Leger må få plikt til å melde fra om HV-soldater med psykiske problemer. Dette foreslår Forsvarsdepartementet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Departementet vil på denne måten få slutt på at HV-personell i sterkt mental ubalanse, gjerne kombinert med alkohol, setter liv og helse i fare med Forsvarets skytevåpen, spesielt AG 3-geværet.

Forslaget omfatter i tillegg til leger helsepersonell generelt, og politi- og lensmannsetaten, som skal pålegges de samme plikter.

Dette oppsiktsvekkende utspilllet kommer fra departementet i et brev til Justisdepartementet.

Mange episoder

Bakgrunnen er de mange dramatiske skyte-episodene med AG 3 de siste åra, også med dødelig utgang, begått av HV-personell i sterk psykisk ubalanse - som tross dette privat har vært oppsatt med Forsvarets skytevåpen.

Mentaltilstanden til HV-soldatene har vært underlagt vanlig taushetsplikt, både fra politi og helsevesen. Det kan det nå bli slutt på.
I brevet heter det: «Departementet anbefaler at man undersøker muligheten til å utvirke en passende lovhjemmel for fritak fra taushetsplikten i disse sakene.

Det ville være å foretrekke at man ikke bare fritok for taushetsplikten, men statuerte opplysningsplikt, både fra helsevesen og politi.

Vi ber om å bli holdt informert om den videre utvikling i saken, og vil bistå om nødvendig i arbeidet med å skaffe til veie fakta og å finne praktiske løsninger med henhold til oppfølging.»

Det var Justisdepartementet som i april i år tok et initiativ i denne saken, og ba om Forsvarsdepartementets syn på behovet for et utspill overfor Sosial- og helsedepartementet.

Dette av hensyn til helsepersonells taushetsplikt.

Bedre rutiner

Etter det Dagbladet får opplyst, er det bred enighet både i Forsvaret og i departementet om at utviklingen har vist at det er nødvendig med bedre kontrollrutiner på bakgrunn av flere alvorlige skyteepisoder.

- Dette gjelder ikke bare bare i forhold til HV-mannskaper, men i forhold til alt personell som har utlevert våpen for oppbevaring utenfor hjemmet, konstaterer Forsvarsdepartementet.