Forsvaret krympes dramatisk

Forsvarsstudie 07 lagt fram i dag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les kortversjonen av rapporten her.
Les langversjonen av rapporten
her.

(Dagbladet.no): Klokken 09.30 i dag overrakte forsvarssjef Sverre Diesen sin Forsvarsstudie 07 til forsvarsminister Anne Grethe Strøm-Erichsen.

Rapporten tar for seg Forsvarets utvikling de neste 20 åra og vil i stor grad bli tatt til etterretning når de politiske myndighetene skal fastlegge kursen for de kommende periodene.

Store kutt

Det er nå klart at rapporten legger opp til store kutt i det norske forsvaret i tida som kommer.

Hele tolv baser nedlegges, og med dem 500 årsverk. Blant basene er sentrale Sola, Madla, Sørreisa, Ørlandet, Mågerø, Olavsvern, Porsangermoen og Jåtta.

I dette ligger det at Hærens virksomhet blir kraftig konsentrert, hovedsakelig til Indre Troms og Østerdalen. Hovedkvarteret i Finnmark legges ifølge planen ned og flyttes til Troms.

Sjøforsvarets virksomhet legges for en stor del til Haakonsvern ved Bergen, og ubåtbasen Olavsvern foreslås nedlagt, i tråd med et ønske om å fase ut ubåtdriften.

Forsvaret krympes dramatisk

Bodø blir den eneste hovedflystasjonen, etter at Sola og Ørlandet nedlegges.

Det legges opp til at Reitan ved Bodø blir Forsvarets eneste hovedkvarter, i stedet for at ansvaret er fordelt på mange geografisk spredte enheter, som i dag.

Heimevernet anbefales slanket fra 50 000 til 30 000 soldater.

Dette scenarioet forutsetter imidlertid at de nødvendige bevilgningene blir gitt. I motsatt fall er det utarbeidet «en plan for hvordan Forsvaret gradvis kan bygges ned, dersom denne økonomiske forutsetningen ikke blir innfridd».

Det framtidige norske forsvaret i stor grad benytte seg av arbeid i nettverk (nettverksbasert forsvar, NbF). Likevel legges det opp til «en nøktern teknologisk standard» ved nye innkjøp av materiell, på grunn av den høye kostnaden.

Avhengig av allierte

Kuttene kommer som følge av erkjennelsen at Norge ved et angrep i all hovedsak vil være avhengig av alliert støtte. Samtidig understrekes betydningen av å kunne stille styrker til internasjonale operasjoner, og at konfliktforebygging i dag går ut over bruk av militærmakt.

Slik Forsvaret selv ser det, er det blitt mer tilpasset dagens sikkerhetspolitiske utfordringer på tross av at det er blitt kraftig beskåret de 10-15 siste åra.

«Fornyelsen av strukturen og de store personell- og ledelsesreformene har utvilsomt brakt Forsvaret på rett vei,» erklærer rapporten, og peker på nødvendigheten av å kunne «håndtere et langt bredere trusselbilde».

I rapporten legges det vekt på at det er avdelingenes operative evne som er i fokus, ikke antall garnisoner og baser, og det påpekes at et angrep på Norge vil arte seg veldig forskjellig fra tenkte scenarioer under den kalde krigen.

Spekulasjoner
Nedleggelse av Garden
 er et av alternativene som har vært nevnt i forkant av offentliggjøringen av rapporten.

Dersom dette skjer, vil det bli et privat vaktselskap som får jobben med å beskytte den norske kongefamilien. Nedleggelsen av Garden er bare én av mange konsekvenser dersom budsjettene ikke økes.


Dette er andre kutt som har blitt ansett som sannsynlige:

* Heimevernet kan bli lagt ned på sikt.

* Forsvarets nye missiltorpedobåter (MTB) til fem milliarder kroner står ifølge NRK øverst på lista, og kan bli umulige å drifte selv med mer penger.

* Artilleriet kan forsvinne om bare to år.

* Det blir færre stridsvogner.

* Driften av jagerfly vil ikke bli prioritert.

* Norge kan være uten ubåter om tjue år.

* Kystjegerkommandoen kan være borte om ti år.

Les alt om Forsvarsstudie 07 på Forsvarets hjemmesider.