Vedtok mer åpenhet på sparket:

Forsvaret offentliggjør svar om overgrep i ulike våpengrener

Og har fått flere varsler om seksuell trakassering etter oppfordringene fra Forsvarssjef Bruun-Hanssen i går. Planlegger ny overgrepsundersøkelse om to år.

NY UNDERSØKELSE: En ny undersøkelse blant ansatte og vernepliktige i Forsvaret viser at mobbing, overgrep og trakassering rammer mange. Her står soldater i kamuflasje uniform og med våpen på et øvningsfeltet på Østlandet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
NY UNDERSØKELSE: En ny undersøkelse blant ansatte og vernepliktige i Forsvaret viser at mobbing, overgrep og trakassering rammer mange. Her står soldater i kamuflasje uniform og med våpen på et øvningsfeltet på Østlandet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpixVis mer

I går ble undersøkelsen om mobbing, seksuelle overgrep og trakassering i Forsvaret offentliggjort. Av den går det blant annet fram at:

  • Over 160 personer i Forsvaret sier de ble voldtatt eller forsøkt voldtatt i fjor.
  • To av fem kvinner som er spurt sier de har fått støtende eller upassende kommentarer om at de ikke passer til å utføre enkelte oppgaver i Forsvaret.
  • Kvinner generelt opplever mer mobbing, seksuell trakassering og overgrep enn menn.

Undersøkelsen ble gjennomført blant over 15 000 ansatte og vernepliktige i fjor høst. Svarprosenten var på 48 prosent. Resultatene vekket harme både hos statsminister Erna Solberg og Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

ANALYSERER: Oberst Trond Nilsen. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
ANALYSERER: Oberst Trond Nilsen. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret Vis mer

Oberstløytnant Lena Kvarving var sentral i å utarbeide undersøkelsen og oberst Trond Nilsen er ansvarlig for analysearbeidet. De forteller til Dagbladet at det allerede i dag har kommet inn flere henvendelser.

- Vi har fått inn flere nye varsler det siste døgnet om tilfeller av seksuell trakassering i Forsvaret. Folk har valgt å følge forsvarssjefens oppfordring om å si fra og det synes vi er bra, sier Nilsen til Dagbladet.

- En slik undersøkelse bidrar nok også til at flere varsler, sier Kvarving til Dagbladet.

Uvisst om våpengrener

Arbeidet med å analysere dataene fra undersøkelsen pågår fremdeles. Foreløpig har ingen fått vite hvilke av de 14 våpengrenene og driftsenhetene i Forsvaret som har størst problemer med seksuelle overgrep og trakassering.

Enhetene har hver sin øverste ansvarlige leder (se faktaboks). Den største er Hæren, der 8400 ansatte og vernepliktige etter førstegangstjenesten tjenestegjør. Sjøforsvaret har rundt 3400 i tjeneste og Luftforsvaret har 3650 personer i tjeneste. Totalt tjenestegjør over 15000 personer i Forsvaret.

- Flere sjefer har kommet til oss og bedt om detaljerte data. Arbeidet med å analysere svarene pågår fremdeles og vi sitter ikke på dataene sortert på enheter ennå, sier oberst Trond Nilsen i Forsvarsstabens HR-avdeling til Dagbladet.

- I utgangspunktet så skal hver driftsenhet få sine resultater utdelt, med mindre svaret kan identifisere enkeltpersoner, sier Nilsen.

- Frykter dere at enkeltpersoner kan oppleve represalier og ubehag?

- Nei, men det er viktig for oss at de som har svart på undersøkelsen opplever at dataene er anonyme. Dette er også viktig for å opprettholde troverdigheten neste gang vi gjennomfører en tilsvarende undersøkelse.

- Har man sortert for å se om visse enheter som peker seg ut?

- Det arbeidet pågår, sier Nilsen.

- Får allmenheten se hvilke våpengrener og enheter som har de høyeste forekomstene av overgrep og mobbing?

- Det har vi ikke tatt stilling til, sier Nilsen.

- Så nå er det til vurdering om dette skal hemmeligholdes?

- Det er ikke et ønske om å hemmeligholde. Vi ønsker åpenhet. Men det er ikke tatt stilling til og er heller ikke diskutert internt, sier Nilsen.

Landet på åpenhet

Etter intervjuet ble det holdt en rådslagning, der blant annet HR-sjef Tom Simonsen deltok.

Der ble det bestemt at Forsvaret også skal dele informasjon om enkelte driftsenheter med allmennheten.

- Forsvaret vil publisere tallgrunnlaget ned på den enkelte driftsenhet, så lenge dette ikke går på bekostning av anonymiteten til de som har svart. Analysen av dette pågår fortsatt og vil ferdigstilles i løpet av rundt to uker, sier oberst Trond Nilsen.

BYGGET UNDERSØKELSEN: Oberstløytnant Lena Kvarving. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
BYGGET UNDERSØKELSEN: Oberstløytnant Lena Kvarving. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret Vis mer

Ny undersøkelse

Oberstløytnant Lena Kvarving varsler en ny undersøkelse om to år.

- Svarene vi har fått inn er viktige for å granske og løse problemer i Forsvaret som vi ønsker til livs. Vi jobber nå med å videreutvikle spørreundersøkelsen. Planen er å gjennomføre den på nytt om to år. Og vi skal fortsatt stille de spørsmålene som er ubehagelig for vår organisasjon, det er slik vi får svar vi kan bruke for å jobbe videre.

Kvarving forteller at de har jobbet tett med kjønnsforskere og Forsvarets forskningsinstitutt for å utvikle undersøkelsen.