DØDSULYKKE: En person omkom da en stridsvogn kolliderte med en personbil i mars i fjor. Ulykken skjedde i forbindelse med den storstilte militære øvelsen Cold Response. Foto: Karl Jørgen Marthinsen / NTB scanpix
DØDSULYKKE: En person omkom da en stridsvogn kolliderte med en personbil i mars i fjor. Ulykken skjedde i forbindelse med den storstilte militære øvelsen Cold Response. Foto: Karl Jørgen Marthinsen / NTB scanpixVis mer

Forsvaret og Statens vegvesen får kritikk etter at mann (46) døde i kollisjon med stridsvogn

- Vi tar rapporten på største alvor. 

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): 9. mars i fjor omkom føreren av en varebil i en møteulykke med en av forsvarets bergepanservogner. Ulykka skjedde under en militærøvelse - Cold Response 2016 - som er en norsk fellesoperativ øvelse som blir gjennomført annethvert år.

Ifølge Statens Havarikommisjon for Transport (SHT), som nå har avgitt rapport om ulykka, hadde Statens Vegvesen gitt Forsvaret fritak fra krav om ledsagerbil for kjøring med stridsvogna.

Havarikommisjonen konkluderer imidlertid med at kompensasjonene ikke var gode nok, dermed var heller ikke trafikksikkerheten god nok.

Ikke fartsregulert

Fartsgrensen på ulykkesstedet var 80 km/t, og møteulykken fant sted i en svak kurve.

Bergepanservogna har en bredde som er over generell tillatt kjøretøybredde, noe som i utgangspunktet krever dispensasjon fra tillatt kjøretøybredde, samt ledsagerbil som skal gi beskjed til eventuell trafikk som kommer i møtende felt.

«Som kompenserende tiltak ble siviltrafikken varslet med en skilthenger i hver ende av en 40 km lang veistrekning ved kampsonens yttergrense. Området ble også holdt under oppsyn med mobile militærpolitipatruljer, men veien var ikke fartsregulert spesielt i forhold til øvelsen», skriver Havarikommisjonen.

- Prøvd å forbedre

Brynjar Stordal, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø, sier at Forsvaret nå ser på tilrådingene som Havarikommisjonen kommer med i rapporten og videre hvordan Forsvaret kan bedre sikkerheten når de øver.

- Vi har nylig avslutta en øvelse i Finnmark, Joint Viking, der vi sammen med Statens vegvesen har prøvd å utføre sikkerhetsarbeidet på en enda bedre måte, for å unngå saker som dette. Vi føler vi nå har et godt samarbeid med vegvesenet, sier han.

- Var merkingen for dårlig og ser dere at sikkerheten kunne vært bedre?

- Vi ser tilrådingene som Statens havarikommisjon kommer med, og de har vurdert at vi kunne ha merket bedre og at vi må gjøre flere og bedre tiltak for å forbedre skilting og varsling slik at trafikantene blir oppmerksomme på slike øvelser, sier han.

- Det aller viktigste er sikkerheten

Også Statens vegvesen får kritikk av Havarikommisjonen, Anders Hovdum, fagdirektør for samfunnssikkerhet i Statens vegvesen, sier til Dagbladet at de tar rapporten på største alvor.

- Vi har allerede sett at vi har et forbedringspotensiale, og vi har gjennomført en rekke tiltak etter ulykka. Denne ulykka skjedde i en kampsone, og der har Forsvaret noen dispensasjoner, blant annet dette med ledsagerbil. Vi har hatt en tett dialog med Forsvaret og hvordan de skal sette opp kampsoner slik at trafikksikkerheten er tilstrekkelig. Vi har en tettere dialog både i planleggingen og gjennomføringen av øvelser, og vi bruker mer ressurser på å etterse at de i praksis følger de kravene vi setter.

- Kunne en slik ulykke funnet sted i dag, selv med nye iverksatte tiltak?

- Jeg tenker at det dessverre er slik at det alltid finnes en mulighet for at en ulykke kan skje, men med disse tiltakene skal det i teorien ikke skje. Det bør i alle fall ikke skje en ulykke på bakgrunn av for dårlig sikkerhet, men man kan aldri helgardere seg mot menneskelige feil. Det er viktig at Forsvaret får gjennomført øvelser, men det aller viktigste skal være å ivareta sikkerheten til bilistene og trafikksikkerheten, sier Hovdum.

Fire tilrådinger

Havarikommisjonen konkluderer med at trafikksikkerheten ikke var tilstrekkelig ivaretatt under militærøvelsen, og kommer med fire sikkerhetstilrådinger i forbindelse med granskningen.

  1. «Havarikommisjonen mener kampsonens utstrekning var for dårlig definert, det var manglende kompenserende tiltak og utilstrekkelig varsling til ordinære trafikanter. Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen gjennomgår og forbedrer sin praksis for behandling av søknader, vilkår for dispensasjoner, fritak, varsling og skilting ved militærøvelser. »
  2. «Havarikommisjonen mener at bruk av skilthengere i hver ende samt oppsyn av mobile militærpolitipatruljer ikke var tilstrekkelig kompenserende for bortfall av ledsagerbil i en 40 km lang kampsone. Statens havarikommisjon for transport tilrår at Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), i den sentrale øvelsesplanleggingen, setter krav til sikkerhetsnivå i kampsoner for å sikre avvikling av sivil veitrafikk på strekninger med militære kjøretøy uten ledsagerbil.»
  3. «Undersøkelsen har vist at vilkårene i fritaket for ledsagerbil fra Statens vegvesen var utilstrekkelig for å ivareta trafikksikkerheten for ordinær trafikk. Varslingstilhengerne i kampsonene, som var godkjent av Statens vegvesen, var etter det SHT mener, ikke tilstrekkelig for å opplyse ordinær trafikk om at de kjørte inn i en kampsone der store militære kjøretøy opererte uten ledsagerbil. Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen i samråd med Forsvarets operative hovedkvarter forbedrer skilting og varsling i kampsoner slik at ordinære trafikanter blir tilstrekkelig informert om farens utstrekning og innhold.»
  4. «Bergepanseren har lite egnede kjøreegenskaper på vei med varierende friksjonsforhold og møtende trafikk. Kjøreopplæringen på beltekjøretøy i Forsvaret omhandler ikke spesifikt utfordringer med splitfriksjon ved kjøring på vei. Statens havarikommisjon for transport tilrår at Forsvaret inkluderer splitfriksjon ved kjøring på offentlig vei som en del av kjøreopplæringen av beltekjøretøy for å forsterke bevisstheten rundt dette.»