Forsvarets framtid

Forsvaret skal styrkes, men først skal det utkjempes store slag mot flytting av militærbaser, skriver Erling Ramnefjell

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Det ser ut til at Heggelia vil bestå, sier jeg og NRK-veteran Lars Sigurd Sunnanå til hverandre etter forsvarsjef Sverre Diesens pressekonferanse i går der Diesen la fram sin såkalte forsvarsstudie 07 som innebærer mange nedleggelser og store endringer i baseoppbyggingen i Forsvaret. Sunnanå og jeg tilbrakte noen måneder sammen i hovedkvarteret til Brigade Nord i Heggelia i indre Troms for snart 40 år siden. Han var strunk militærpolitisoldat i full mundur i resepsjonen, og jeg en ikke fullt så stram vernepliktig journalist.

I tillegg til at vi havnet i samme yrke, har Sunnanå og jeg, i likhet med titusenvis av norske menn, et fellesskap knyttet til navn på

på moer og leire, øvingsavdelinger, garnisoner og bataljoner, navn vi alltid bærer med oss og som tidvis dukker opp som relasjonsbyggende stikkord når vi møter jevnaldrende og krysspeiler oss inn på hva vi måtte ha av felles referanser. De fleste av oss har en godhet for leirene hvor vi gjorde tjeneste. Mange vil kjenne et stikk av vemod når forsvarsledelsen nå foreslår å legge ned den av Prøysen besungne Jørstadmoen ved Lillehammer. Og Steinkjersannan er forlengst blitt boligområde. Framskrittet lar seg ikke stanse.

Norge bruker 31 milliarder kroner på Forsvaret i år, men problemet er at Forsvarets kostnader hvert år øker med rundt to prosent mer enn prisøkningen. Det betyr at hvis Stortinget bare justerer forsvarsbudsjettet etter inflasjonen, slik det har gjort de siste årene, vil Forsvarets kjøpekraft bli betydelig redusert i åra som kommer. Diesen har tilogmed skissert hva det vil føre til. I perioden fra 2009 til 2012 vil sviktende kjøpekraft tvinge Forsvaret til å avvikle artilleriet, redusere Heimevernet til 10 000 mann, avskaffe luftvernet og forsvarsmusikken . I neste periode blir Garden og resten av Heimevernet nedlagt. Hvis forsvaret skal fortsette å miste kjøpekraft, betyr det, ifølge Diesen, en styrt avvikling av Forsvaret.

Forsvarssjefen legger til grunn at myndighetene ønsker en videreføring av dagens forsvar som dekker de nasjonale behov så lenge NATOs allainsegaranti består. Det innebærer en evne til å ivareta de nasjonale oppgaver som enhver suveren stat bør kunne løse selv, at vi kan stille styrker sammen med allierte forsterkninger ved kollektivt forsvar av Norge i tilfelle en omfattende konflikt, og at vi opprettholder evnen til å stille relevante styrker i internasjonale operasjoner utenfor Norge, heter det i forsvarssjefens konklusjon.

De tre største inngrepene i dagens såkalte operative struktur er å ikke ta i bruk de nye MTB-ene (missiltorpedobåtene) til fem milliarder kroner, å redusere Heimevernet til 30000 mann og omgjøre to av Hærens utdanningsbataljoner til en stående bataljon i Nord-Norge. Diesen sier han har «verdens beste samvittighet» når han forslår at Forsvaret kvitter seg med missiltorpedobåtene allerede før de er bygd og tatt i bruk . Han viser til at forsvarsledelsen i tre forsvarsstudier etter hverandre har gått imot anskaffelse av nye MTB-er. Hvis noen har tapt omdømme på grunn av denne milliard-skandalen ( ikke Diesens ord) må det være stortingsflertallet som trumfet saken gjennom i 2003.

Nedleggelsen av 12 baser og militære anlegg vil bli et stort stridstema i mange kommuner og lokalsamfunn der Forsvarets virskomhet har stor betydning for arbeidsplasser og skatteinntekter. Diesen regner med sterke protester fra de lokalsamfunnene som blir rammet av nedleggelsene, men har ikke annen trøst å gi enn at en utsettelse av kuttene bare vil gjøre vondt verre. – Det er best å få det overstått med en gang, sier han.

Reaksjonen fra politikerne er positiv, så langt. I Forsvarspolitisk utvalg, FPU, hvor alle partiene på Stortinget var representert, er det bred enighet om at Forsvaret må styrkes. Utvalget går inn for at Forsvaret opprettholder sin reelle kjøpekraft og anbefaler dessuten på toppen av dette et økonomisk løft for Forsvaret på minimum 1 milliard kroner sammenliknet med budsjettet for 2008. Forsvarspolitisk utvalg skal sammen med forsvarsstudien danne grunnlaget for langtidsplanen for Forsvaret som skal foreligge til våren, og det synes å være grunnlag for et bredt forsvarpolitisk folik i Stortinget. Men utvalget uttalte seg ikke om lokaliseringsspørsmål.

Allerede få dager etter at utvalget avleverte sin innstilling skrev to av utvalgets medlemmer, Johan J. Jakobsen (Sp) og tidligere flaggkommandør Jacob Børresen, en kronikk i Adresseavisen hvor de i sterke ordelag gikk mot å legge ned Ørland hovedflyplass og flytte den til Bodø. – Det må kort og godt ikke skje, konkluderer de to. Siste ord er langt fra sagt.