Forsvarets sterke kort

STAVANGER (Dagbladet): I dag kan juryen i Gulating lagmannsrett falle ned på motsatt syn i skyldspørsmålet i Birgitte Tengs-saken enn hva herredsretten gjorde. Den rettsmedisinske psykologen Gisli Gudjansson skal begrunne hvorfor han anbefaler retten ikke å stole på tilståelsen Birgittes fetter ga politiet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  •  Fram til nå har fakta og argumentasjon i lagmannsretten skilt seg lite fra hva Karmsund herredsrett baserte seg på da den kom til at fetteren er skyldig. Men like før lagmannsretten ble hevet seint i går ettermiddag, fikk juryen høre konklusjonen til den islandsk-britiske rettsmedisinske eksperten: «Jeg har ingen tvil om at den såkalte tilståelsen ikke må stoles på», lød oversettelsen av Gisli Gudjansson til norsk. Ganske uvanlig i norsk rett, startet Gudjansson sin redegjørelse med å presentere konklusjonen. Og den var uten forbehold.
  •  Da hadde han først brukt 25 minutter på å redegjøre for sin kompetanse, vitenskapelige produksjon og erfaring fra rettssaker i mange land. Gisli Gudjansson er sjef for den rettsmedisinske avdelingen ved Psykiatrisk institutt ved University of London. Mens norsk rettsmedisin forvaltes av psykiatere og stort sett begrenser seg til å vurdere gjerningsmenns mentale status, har britisk rettsmedisin et mer omfattende arbeidsområde.
  •  Gudjansson har i mange år arbeidet med saker der tiltalte eller dømte hevder de er uskyldige, og spesielt med saker der det har vært avgitt tilståelser som seinere er trukket tilbake. Seks tidligere drapsdømte er blitt frikjent i britisk høyesterett med ham som sakkyndig. Han var engasjert i «The Birmingham six»-saken der politiet hadde produsert falske bevis mot IRA-aktivister.
  •  Dersom juryen lar seg overbevise av Gudjansson i dag, vil trolig den 21 år gamle Karmøygutten bli frikjent. For det helt avgjørende punktet i Birgitte Tengs-saken er om retten tror på fetterens tilståelse eller ikke. Karmsund herredrett trodde på den. Velger man å se bort fra tilståelsen, vil vitnemålet til 15-åringen som sier hun så fetteren klokka kvart på to om natta ha liten tyngde, og fetteren vil nok bli trodd på at han ikke bevisst endret forklaring om når han kom hjem drapsnatta.
  •  Men Gisli Gudjansson er ikke alene på sin arena. Den norske, rettsmedisinske kommisjonen skal torsdag levere en vurdering av hans erklæring. Og den svenske psykiateren Ulf Åsgård har lest erklæringen og har varslet at han har kritiske merknader.
  •  Åsgård gjorde et annet inntrykk under gårsdagens opptreden i lagmannsretten enn han gjorde i herredsretten. Den gang støttet han nesten uten forbehold opp under aktoratet. I går tok han hensyn til spillereglene i norsk rettspsykiatri og til kritikken som var rettet mot ham. Etter forsvarer Sigurd Klomsæt lite elegante utspørring framsto Åsgard som en nyansert fagmann.