NYE RUNDER: Statsminister Erna Solberg (H) må på nytt i ilden i Stortingets kontroll-og konstitusjonskomite i dag. Men denne gang foregår høringen om terrorsikring bak lukkede dører.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
NYE RUNDER: Statsminister Erna Solberg (H) må på nytt i ilden i Stortingets kontroll-og konstitusjonskomite i dag. Men denne gang foregår høringen om terrorsikring bak lukkede dører. Foto: Heiko Junge / NTB scanpixVis mer

Lukket høring på Stortinget i dag

- Forsvarets terror­sikring er helt i det blå

Kan alle Forsvarets skjermingsverdige objekter grunnsikres etter kravene som loven stiller? Nei, oppgir Forsvarsstaben selv overfor Riksrevisjonen.

I dag er det på'n igjen i med ny terrorhøring Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité - denne gang bak lukkede dører.

Riksrevisjonen har i flere rapporter kritisert regjeringen for mangelfull innsats for å sikre at Forsvaret og politiet trygger samfunnsviktige og skjermingsverdige bygninger og infrastruktur mot angrep og terror.

Statsminister Erna Solberg (H), seks tidligere og nåværende statsråder, politidirektøren og forsvarssjefen er blant dem som møter for å svare for seg.

- Helt i det blå

Til grunn for den lukkede høringen ligger en gradert rapport fra Riksrevisjonen. Deler av rapporten er nå stemplet ugradert.

KREVER SVAR: SV-representant Torgeir Knag Fylkesnes mener det er oppsiktsvekkende opplysninger i den graderte rapporten fra Riksrevisjonen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
KREVER SVAR: SV-representant Torgeir Knag Fylkesnes mener det er oppsiktsvekkende opplysninger i den graderte rapporten fra Riksrevisjonen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Vis mer

Der går det blant annet fram at Forsvarsstaben i intervjuer med Riksrevisjonen har opplyst at det er urealistisk å forvente at alle de skjermingsverdige objektene som Forsvaret har, kan sikres i henhold til kravene som sikkerhetsloven med forskrift stiller. Samme opplysning kommer fra Forsvarsbygg.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes mener opplysningene er oppsiktsvekkende:

- Dette viser at regjeringens arbeid med objektsikring er helt i det blå. Det er ingen som vet hvor lang tid dette vil ta eller om man i det hele tatt vil komme i mål, sier han.

- Kan ikke bare late som

Forsvarets skjermingsverdige objekter skulle opprinnelig ha vært sikret innen 1. januar 2015. Før sommeren ble «fristen» skjøvet til 2025 – uten at Stortinget tydelig ble informert. Spørsmålet er om Stortingets forutsetninger noensinne har vært mulig å innfri.

- Vi må få vite hva regjeringen mener om dette. Vi kan ikke bare late som om vi har et mål, dersom dette er helt urealistisk, sier Fylkesnes.

- Er ikke dette bare et uttrykk for at det er et løpende arbeid å sikre slike objekter?

-Objektsikring er et løpende arbeid, men regjeringen er fortsatt i startgropa. De skulle ha vært i mål 1. januar 2015. Men det er bare en liten andel av disse objektene som er befart - selve analysen om hva som skal sikres er ikke engang ferdig, sier SV-representanten.

- Hvem har ansvaret for dette?

- Det er regjeringen som skal sørge for at alle etater skal følge loven. Men objektsikring er ikke prioritert. Arbeidet har stått på stedet hvil eller i beste fall gått veldig langsomt framover, hevder han.

- Omfattende prosjekt

Forsvaret vil ikke kommentere saken før dagens høring, men fra kommunikasjonsavdelingen i Forsvarsdepartementet har Dagbladet fått oversendt kommentarer fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Han sier regjeringen tar kritikken fra Riksrevisjonen på alvor og «bruker deres funn og anbefalinger målrettet for å rette opp i det som gjenstår».

- 2025 er ingen tidsfrist, men et plantall for når vi ser det som realistisk å ferdigstille siste del av et meget omfattende prosjekt for grunnsikring av skjermingsverdige objekter, sier han.

Bakke-Jensen legger til at Forsvarsdepartementet etter Riksrevisjonens forrige rapport tilførte nye 450 millioner kroner til rammene til en allerede vedtatt langtidsplan. Han hevder også at Heimevernets operative evne er forbedret, at treningsmengden skal økes og at materiell skal fornyes - noe som skal bidra til styrket objektsikring.

- Totalt bevilges om lag 180 millioner kroner til grunnsikring av objekter i forsvarssektoren, sier forsvarsministeren.

Temperatur

I forrige høring sa Solberg at feil var rettet opp i budsjettproposisjonene for 2017 og 2018. Hvordan statsministeren definerer begrepet «rettet opp» er blant tingene kontrollkomiteen nå vil ha svar på, skriver NTB.

Fylkesnes mener regjeringen «systematisk har feilinformert Stortinget» om tilstanden på objektsikringsområdet.

- Vi kommer til å ta stilling til spørsmålet om mistillit i dagene etter den lukkede høringen. Men hvis ikke dette får konsekvenser, så gjør ikke Stortinget jobben sin. Regjeringen har ved flere tilfeller feilinformert Stortinget og gjentatt informasjon som de visste var feil. Da er vi over i løgn, sier Fylkesnes til Dagbladet.