Forsvarsminister med harde beskyldninger

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

FORSVARET: I sitt svar i Dagbladet 24. juli under overskriften «Forsvarsdepartementet taper krigen mot de ansatte» forsøker forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen å forsvare sine mange beskyldninger mot ansatte og tidligere ansatte høyere offiserer i Forsvaret. Etter å ha gått på det ene tapet etter det andre i rettsapparatet står hun fremdeles fram og sier at «vi kan ikke la være å handle fordi det er smertefullt». Til og med når de hun anklager blir frikjent, fortsetter hun trakasseringen!

Hvilken rett har Forsvarsministeren til fortsatt å henvise til en departementsstyrt rapport (Dalseide 2) som anklager et stort antall offiserer for korrupsjon? Oslo tingrett har for noen dager siden avgitt en dom, som uten forbehold, sier at det ikke har foregått noen korrupsjon! Det er ganske grovt at hun fortsatt både beskylder og offentlig henger ut mennesker på denne måten. Sannheten er at Dalseide-2 er så full av tendensiøse spekulasjoner, at det er ufattelig at de mennesker den angår, hverken fikk anledning til samtidig imøtegåelse av påstander som fremkom eller fikk full rett til dokumentinnsyn. Dette i seg selv er god nok grunn til å stille spørsmål ved det arbeidstakervern og det rettsvern som ble forsvarsansatte og andre involverte til del.

Ved å nedsette Dalseide-2 under assisterende departementsråd Morten Tiller ga departementet i realiteten en privat gruppe mandat til å etterforske påståtte straffbare handlinger og lot dem opptre som politietterforskere. Slikt mandat skulle selvsagt aldri ha vært gitt. Dalseide-2-rapporten viser klare mangler både med hensyn til faktabedømmelse og rettsanvendelse og ble i hendene på maktmennesker i FD et instrument for overgrep, mobbing og trakassering. Forsvarsministeren bør i denne sak heller granske sin assisterende departementsråd og de granskere som tok så grundig feil enn å forsvare slike maktovergrep. Hvis ikke, utviser hun en form for politisk maktarroganse som ikke hører hjemme i vårt land.