- Forsvarssjefen hadde ikke myndighet til å legge ned HV-016

Skulle ha vært behandlet av Stortinget.

BLE LAGT NED: Bildet viser soldater fra HV-016 under øvelse i 2010.                     
Foto: Heimevernet / Scanpix
BLE LAGT NED: Bildet viser soldater fra HV-016 under øvelse i 2010. Foto: Heimevernet / ScanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Forsvarets ombudsmann kommer med sterk kritikk av forsvarssjef Harald Sundes nedleggelse av Heimevernets innsatsstyrke HV-016.

Uten samtykke I et brev til norsk offisersforbund konkluderer ombudsmann Kjell Arne Bratli blant annet med at nedleggelsen skulle ha vært behandlet i Stortinget.

- Hadde Ombudsmannen på forhånd av forsvarssjef eller forsvarsminister vært forelagt spørsmål om dette, hadde Ombudsmannen normalt tolket HV-lovens §2 som innskrenkende for hva forvaltningen kan foreta seg uten samtykke, og ansett at en slik beslutning lå utenfor Forsvarssjefens myndighetsområde, og derfor måtte avgjøres av Stortinget, heter det i brevet fra ombudsmannen.
 
- Flertallet på Stortinget aksepterte imidlertid beslutningen i ettertid, og det faller utenfor Ombudsmannens ansvarsområde å etterprøve Stortingets beslutninger og hvorvidt de er fulgt opp av andre statsorganer, heter det videre i brevet.

- Best trente og best utrustede Ombudsmann Bratli stiller også spørsmål ved nedleggelsen i seg selv.

- Med tanke på utviklingen hva angår terroranslag og terrororganisering i perioden videre, kom forslaget om nedleggelse av denne beste trente og best utrustede avdelingen i HV svært overraskende. Det kan derfor med høy grad av rimelighet hevdes at nedleggelse av en avdeling med dedikerte og avanserte operatører i avdelinger som er godt utrustet, godt utstyrt, godt øvet, godt samtrent og med svært kort reaksjonstid, gir en betydelig en svekkelse av forsvaret og av landets beredskap. Enn så mer når de langt fleste operatørene i frustrasjon følte at de måtte avslutte sine kontrakter, heter det i brevet.

- Lukket og uryddig Prosessen som førte til nedleggelsen får også medfart. Den er tidligere blitt omtalt som et skittent maktspill. Flere enn 120 soldater i sa opp i protest mot forsvarets personalbehandling.

- Det er neppe tvil om at hele prosessen rundt nedlegging ble oppfattet som både lukket og uryddig, heter det i brevet.

- Personellet ble i denne sak ikke ivaretatt som de burde ha vært. Dette gjelder både i det personalmessige og i det prosessuelle, der mulighet til innspill og fri drøfting i linjen og fra organisasjonen og fra tillitsvalgte synes å ha vært ikke-eksisterende, og der det ble oppfattet av personellet som at konklusjonen om å fjerne avdelingen var trukket på forhånd, heter det videre.

Ombudsmannen mener også det er kritikkverdig at «det ikke fra første stund var tatt grep for å ta vare på personell med så omfattende og spesiell kompetanse på en ordentlig måte».

- Avdelingen og den enkelte representerer en stor ressurs og det beste innen frivillig innsats fra forsvaret, og hadde fortjent å bli ivaretatt fra første stund, skriver Bratli.

LA NED HV-016: Forsvarssjef Harald Sunde. Foto: Håkon Eikesdal
LA NED HV-016: Forsvarssjef Harald Sunde. Foto: Håkon Eikesdal Vis mer

Ombudsmannen mener forsvarsledelsen i ettertid tok «halvhjertede» grep og drev «en slags brannslukning».

Viser til kontrollkomiteen Ombudsmannen blir som regel involvert i saker der forsvarspersonell mener seg urettferdig behandlet. I brevet skriver Bratli blant annet:

- Flere av de andre problemstillingene som reises av de tillitsvalgte, ligger utenfor Ombudsmannens instruks og ansvarsområde. Først og fremst dreier dette seg om forhold av politisk og konstitusjonell art, og Ombudsmannen antar derfor at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite vil være rette instans å henvende seg til for å få etterprøvet saken. Ombudsmannen velger allikevel å knytte noen bemerkninger til nedleggelsen av HV-016- avdelingene i Oslo, Bergen og Stavanger, heter det i brevet.