- Fortjener ikke lønna si

- De eldste i arbeidslivet bør gå ned i lønn, mener tidligere Dine Penger-redaktør og mangemillionær Christian Vennerød (56).

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bør eldre ned i lønn? Si din mening!

Det er ikke til å komme fra: Pensjonskostnadene øker, arbeidskapasiteten minsker, og faren for sykefravær og uførhet øker. Derfor bør seniorene i arbeidslivet ha lavere lønn, mener Vennerød.

Den tidligere redaktøren av bladet Dine Penger og en av grunnleggerne av Seniorsaken betegner det som en radikal, men riktig tanke: Seniorenes lønn bør trappes forsiktig ned mot pensjonsalderen. Slik skapes det beste forsvaret for at de skal få bli på jobben.

Vennerød mener vi har et system som gjør seniorene for kostbare i forhold til hva de statistisk sett bidrar med.

Han viser til de høye pensjons- og lønnskostnadene som den viktigste grunnen til at eldre også blir diskriminert i arbeidslivet. Det er lite attraktivt for en arbeidsgiver å pådra seg store pensjonsforpliktelser ved å ansette folk som ikke har mange åra igjen.

- Mange bedrifter har undervurdert pensjonsforpliktelsene overfor sine ansatte. De har satt av for lite penger i mange år, og får sjokk når den ansatte nærmer seg pensjonsalderen. De kommer voldsomt på etterskudd når lønna øker med 7 prosent, slik den gjorde for mange i fjor. Da må det settes av penger i ett år for å dekke økt pensjon i flere tiår, sier Vennerød.

Selv om han mener pensjonskostnader er den viktigste forklaringen på at eldre ofte er uglesett av arbeidsgivere, trekker han også fram andre argumenter for lavere lønn:

- Det er et fysisk fenomen at man har mer energi som 35-åring enn som 65-åring, og man produserer derfor mindre de siste ti åra før man går av, sier Vennerød.

- Folk flest kommer også i dårligere form med alderen. Faren for sykefravær og uførhet øker. Hvis man insisterer på samme lønn til tross for at man sannsynligvis vil komme sjeldnere på jobben, er det ikke rart at bedriften setter pris på at man slutter, sier Christian Vennerød.

Mer fleksibelt system

Han mener problemet med pensjonsavsetninger kan fjernes ved at det innføres innskuddsbasert pensjonssparing for alle.

- Verre er det å skape et mer fleksibelt lønnssystem der det ikke er gitt at man skal tjene like mye etter hvert som man bidrar med mindre, sier han.

- Du er en av forkjemperne i Seniorsaken. Tror du ikke mange seniorer vil føle dette som et dolkestøt? Det finnes jo unge som sluntrer unna og ikke fortjener lønna si?

- Jo, mange vil sikkert reagere på en slik radikal tanke. Jeg har sjekket stemningen hos de andre rådsmedlemmene i Seniorsaken, og bare fått positive tilbakemeldinger. Jeg mener det vil gagne de eldre i arbeidslivet om avlønningen blir mer fleksibel. Da vil ikke arbeidsgiverne kunne bruke argumentet om at eldre koster for mye, og man kan få beholde jobben lenger. Å si opp folk bare fordi de har nådd en viss alder, er diskriminering. Å presse dem ut fordi de er for dyre, når man kan ansette 30-åringer billig, er ikke diskriminering, men konsekvensen av en systemfeil. Det er den vi bør rette opp, mener Vennerød.

- Ville du selv likt å bli satt ned i lønn når du nærmet deg de 60?

- Vel... nei, kanskje ikke. Ingen liker å bli fratatt privilegier. Man kan heller ikke uten videre sette ned folks lønn, det er ikke lov. Man må innføre et annet system. Det er nok lettere å få folk til å gi slipp på høy lønn hvis pensjonen ikke er like hardt knyttet til sluttlønna som den ofte er nå.

SLAPPER AV: Christian Vennerød (56) har sluttet i vanlig jobb, og kan bruke tida si som han vil. Han har da også lagt seg opp en pen formue og sørget for egen pensjon etter salget av bladet Dine Penger, som han startet. Her hjemme på Slemdal i Oslo i går kveld.