Fortrolighet og tillit

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I Dostojevskijs roman "Idioten" møter vi Fyrst Mysjkin, et menneske så godt at det ikke makter å forstå andre menneskers sosiale spill. Hvis noe blir fortalt ham, i all underforstått fortrolighet, bringer han det i sin milde naivitet videre til den det gjelder og andre. Mysjkin er så god at han ikke forstår diskresjon, så åpen at han ikke forstår fortrolighet.

Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla minner kanskje ikke mye om Dostojevskij gode Fyrst Mysjkin. Men hun minner heller ikke stort om Josef K. i Kafkas "Prosessen". Josef K. ble aldri kåret til landets mektigste. Hans kampvilje minner lite om Vallas. Ved å trekke parallellen gjør Valla seg til offer, men da oppstår et sprik i selvoppfattelsen: Et uovervinnelig offer. Finnes litterære forbilder til noe slikt, må det være kjerringa som ingen kunne målbinde.

I sin bok «Prosessen» velger Gerd-Liv Valla å brette ut opplysninger som er gitt henne i fortrolighet. Private samtaler brettes nå ut i detalj. Denne halve fortrolighet rammer blant flere landets statsminister, som har hatt personlige samtaler med Valla i en årrekke. Den tidligere LO-lederen kan ha mange grunner til å fortelle hva som har blitt sagt. Hun har opplevd Yssen-saken som en politisk prosess for å få henne fjernet som LO-leder og har et personlig behov for å gi sin versjon av saken. For offentligheten er det interessant å få vite hva som er sagt mellom to av Norges mektigste aktører. Det kaster lys over hvordan beslutninger fattes og hvilke bånd som eksisterer mellom landets statsminister og landets største fagorganisasjon.

Men kostnaden for den som bryter fortrolighetens bånd, er varig tap av tillit. Og slik det finnes et sprik mellom den kampføre Valla og hennes selvbilde som offer, finnes det også et sprik mellom de midler Valla tillater seg å bruke, og de hun unner andre. Vallas indignasjon da Yssen gikk til mediene med sin sak er det opplagte eksempel på hva Valla mener om andre som offentliggjør interne anliggender. Med sin bok forsterker Gerd-Liv Valla et inntrykk av at hun mener det finnes et sett regler for andre, ett annet for henne selv.