Fortsatt flest menn i styrene

Bare 6,6 prosent av norske styreledere er kvinner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kvinnene fortsetter inntoget i landets styrerom, men fremdeles er det få som svinger klubba under møtene.

93,4 prosent av norske styreledere er menn.

- Vi forventer at kravet til kvinnerepresentasjon skal gjøre kvinner til mer enn pynt på styrerommet. Kvinner må få mer reell makt i norske selskaper og det tror jeg også er i ferd med å skje, sier fungerende likestillingsombud Elisabeth Lier Haugseth til NTB.

Hun viser til at andelen kvinnelige styreledere har doblet seg de siste fire årene.

- Men det er selvsagt altfor dårlig med bare 6,6 prosent kvinnelige styreledere her til lands. Norske selskaper har helt klart en jobb å gjøre, sier Haugseth.Flere kvinner
Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 428 av 458 norske allmennaksjeselskaper nå oppfyller kravet fra 1. januar om en kjønnsrepresentasjon på minst 40 prosent.

Andelen har økt fra 78 til 95 prosent i løpet av første halvår.

- Det er veldig gledelig og et bevis på at det var nødvendig å tvinge fram endringer med loven i hånd. Tallene viser at det ikke er vanskelig å finne kvinner som er villige til å ta styreansvar. Derfor lyder det hult om selskapene nå hevder at det er krevende å finne kvinnelige styrelederkandidater, sier Haugseth.

Likestillingsombudet mener flere norske selskaper bør omfattes av reglene som inntil videre kun omfatter ASA-registrerte foretak.

- Loven bør utvides til å omfatte andre store norske selskaper, men vi innser at regelen om kjønnsrepresentasjon kan være krevende for små familieselskaper å oppfylle, sier hun.

- Fint innspill
Ifølge politisk rådgiver ved Nærings- og handelsdepartementet, Anne Blaker, har en utvidelse av loven foreløpig ikke vært oppe til politisk vurdering.

Hun ønsker likevel debatten rundt dette velkommen.

- Det er en interessant tanke og et fint innspill, men foreløpig er det litt tidlig å kommentere forslaget. Det vil være et nokså omfattende grep dersom loven også skal gjelde andre selskaper, men fra et kvinnepolitisk ståsted er det klart det er fristende, sier hun.

Blaker mener at kvinner lenge har vært en ubrukt ressurs i næringslivet, men at lovendringen har frigjort flere av disse ressursene.

Hun tror andelen kvinnelige styreledere vil fortsette å vokse.

- Dette er helt klart historisk betinget, mannsdominansen henger litt igjen. Nå som flere kvinner er inne i styrene, tror jeg andelen kvinnelige styreledere vil vokse med tiden, sier hun.

Få unge og gamle
SSB-tallene viser at det ikke overraskende er middelaldrende kvinner og menn som sitter med makta i norsk næringsliv.

40 prosent av alle styrerepresentanter er i alderen 45-54 år.

Færrest styrerepresentanter finner vi blant de yngste og eldste.

Bare 4,8 prosent er under 35 år og bare 3,8 prosent er over 67.

Av 2 378 styremedlemmer er bare én under 25 år.

Vedkommende er tilgjengjeld kvinne, framgår det av statistikken.

Allmennaksjeselskapene mangler i alt 13 eiervalgte og 15 ansattevalgte kvinner i styrene for å oppfylle likestillingskravene.

Seks selskaper har ingen kvinner i styret, mens alle har fast møtende menn på styrerommet.

Totalt er 49,2 prosent av styremedlemmene i norske ASAer kvinner.

71 prosent av kvinnene og 61 prosent av mennene har høyere utdanning.

(NTB)