Fortsatt forbud mot alkoholreklame

I strid med klare signaler fra EU står regjeringen fast ved at det skal være forbud mot alkoholreklame i Norge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- For oss er det alkoholpolitisk viktig å beholde forbudet mot alkoholreklame. Alkohol er fortsatt ingen vanlig dagligvare, sier sosialminister Ingjerd Schou i forbindelse med de endringene av alkoholloven som Sosialdepartementet foreslår.

Med sitt forbud mot alkoholreklame står Norge ganske enslig i EØS-området. EFTAs overvåkingsorgan ESA har også bedt den norske regjeringen om å vurdere reklameforbudet. Og forslaget til lovendringene fra Sosialdepartementet kan betraktes som regjeringens svar.

Schou viser også til EU-domstolen som i sin uttalelse om den såkalte Gourmetsaken i Sveits sier at et forbud mot reklame kan være forenlig med EU-traktaten.

I tillegg til å opprettholde reklameforbudet foreslår regjeringen noen endringer som skal gjøre det lettere for kommunene å kontrollere salg og skjenking av alkoholholdige drikker.

Bedre alkokontroll

Kommunene skal selv kunne bestemme hvordan kontrollen med salgs- og skjenkesteder skal organiseres. Ulike forhold og krav til lokale tilpasninger i de enkelte kommunene gjør det viktig at kommunene i stor grad selv kan bestemme styringen på dette området, påpeker Schou.

Endringer i vandelskravet til dem som eier og driver skjenke- og salgssteder og krav om at det legges fram finansieringsplan for virksomheten, vil ifølge departementet gjøre det lettere å avdekke uklare eierforhold i tilknytning til økonomisk kriminalitet. Kommunale kontrollører skal få utvidet adgang til å sjekke bakrom, lager og regnskaper på skjenke- og salgssteder.

- Det endrede kontrollopplegget vil for eksempel gjøre det lettere å avdekke om det er lovlig importerte varer som selges, sier Schou til NTB.

Styrken teller

Ifølge det nye lovforslaget skal man ikke lenger skille mellom gjærede og destillerte alkodrikker med samme alkoholstyrke når det gjelder salg og skjenking. Det betyr at det nå skal være styrken som teller når det er snakk om til hvem som kan skjenke og selge alkohol, ikke om det er vin eller øl eller rusbrus osv.

Aldersgrensen for alkoholholdige drikker med en alkoholinnhold på mindre enn 22 prosent skal være 18 år. For drikker som inneholder 22 prosent alkohol eller mer skal aldersgrensen være 20 år, går det fram av sosialministerens forslag til endring av alkoholloven.

(NTB-Arnt Folgerø)