Fortsatt i fengsel

Finance Credit-tiltalte Trond Kristoffersen må fortsatt sitte i varetekt. Det har Høyesteretts kjæremålsutvalg bestemt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Høyesterett gir sin tilslutning til avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett som konkluderte med at faren for bevisforspillelse fortsatt er til stede i en slik grad at Kristoffersen må sitte i fengsel under hovedforhandlingene.

FC-gründerens forsvarer, Anders Brosveet, hevdet i sitt kjæremål at straffeprosessloven ikke ga anledning til å holde en tiltalt fengslet under hovedforhandlinger med mindre han kunne true vitner dersom han ble satt på frifot.

Høyesterett avviste Brosveets påstand om at lagmannsretten derved hadde feiltolket straffeprosessloven.

Nødvendig fengsling

Høyesterett fastslår at straffeprosessloven åpner for at en tiltalt kan sitte fengslet under hovedforhandling helt fram til dom er avsagt dersom det til enhver tid er nødvendig.

Den fengslede skal løslates så snart påtalemyndigheten eller retten finner at grunnen for varetekt er falt bort.

Oslo tingrett mente at faren for unndragelse og bevisforspillelse var blitt mindre etter at saken hadde pågått i over en måned. Lagmannsretten sa seg enig i at unndragelsesfaren var blitt mindre, men valgte å fengsle Kristoffersen på grunn av fare for bevisforspillelse.

Ikke feiltolkning

Dette er ikke uttrykk for noen uriktig lovtolkning, sier Høyesterett i sin kjennelse. Selv om fare for bevisforspillelse er mest aktuelt fram til etterforskningen er avsluttet, kan den også foreligge etterpå.

Høyesterett viser til at lagmannsretten har lagt vekt på at Kristoffersen tidligere i saken har vist vilje og evne til å forspille bevis da han hadde sluppet ut fra sin første varetektsperiode.

Det fremgår klart av lagmannsrettens kjennelse at faren for bevisforspillelse fortsatt er knyttet til vitnebevis og dokumentbevis.

Dermed er det dekning i loven for å holde Kristoffersen i varetekt mens rettssaken mot ham pågår.

Den ene FC-gründeren må dermed finne seg i å bli behandlet på linje med A- og B-gjengen, mens hans kompanjong, Torgeir Stensrud, reiser rundt og holder seminarer i etikk.

I likhet med lagmannsretten valgte også Høyesterett å overse tingrettens anførsler om at de to tiltalte har fått en meget forskjellig behandling så langt i rettssystemet.

(NTB)