Fortsatt lov å sykle på fortauet

Det skal fortsatt være lov til å sykle på fortauet, men endringer i trafikkreglene for syklister innskjerper hensynet til gående.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Endringer i trafikkreglene for syklister ble vedtatt i statsråd i dag og skal settes i verk fra 1. mai i år.

I regelendringene understrekes det at sykling på fortau, gangvei eller i gangfelt bare er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Syklister som bruker fortau og andre gangområder må dessuten passere gående i god avstand og i tilnærmet gangfart.

Reglene slår også fast at oppretting av eget sykkelfelt i kjørebanen skal skje ved skilting og oppmerking i asfalten for å synliggjøre at arealet er forbeholdt syklende.

(NTB)