Fortsatt uvisst når Krekar kan sendes ut

Arbeids og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) er fornøyd med beslutningen i Borgarting lagmannsrett om at mulla Krekar kan utvises. Men det fortsatt uvisst når Hanssen kan iverksette utvisningen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vi er avhengig av å få på plass en avtale med Irak. Men problemet er at det i dagens situasjon ikke er mulig å få en avtale med irakiske myndigheter som vil være folkerettslig anerkjent, sa Hanssen i møte med media onsdag ettermiddag.

Hvis Norge utviste Krekar straks, mener Hanssen at vi ville få en dom i Oslo tingrett eller ganske sikkert i det europeiske menneskerettighetssystemet mot oss.

- Det er ingen tvil om at hvis vi hadde utvist Krekar nå, hadde vi brutt menneskerettskonvensjonen. Jeg forstår at folk er opptatt av at vi ikke har greid å gjennomføre vedtaket, men jeg tror også de har forståelse for at de ikke vil bo i et land som bryter menneskerettskonvensjonen, sier Hanssen.

Den europeiske menneskerettskonvensjonen slår utvetydig fast at man ikke kan returnere en person til et land der vedkommende risikerer henrettelse, tortur eller umenneskelig behandling.

- Så vidt jeg husker, er alle politiske partier i Norge for den europeiske menneskerettskonvensjonen, påpeker Hanssen.Følge med

Statsråden vil i tiden som kommer, følge svært nøye med på utviklingen i Irak.

- Det er absolutt i regjeringens interesse å få gjennomført vedtaket, men for å gjøre det, må vi ha en garanti fra landet som skal ta imot ham om at han ikke risikerer henrettelse, tortur eller umenneskelig behandling.

Hanssen viser til at man vet at Krekar vil bli stilt for retten i det kurdiske Nord-Irak, dersom han returnerer dit.

- Det kan være fristende å være handlekraftig, men jeg tror det ville vært en veldig kortvarig glede, sier han.

Dermed er man der man har vært lenge. Myndighetene vil følge med på utviklingen i Irak, og kan ikke i dag si når tiden er inne. Det er imidlertid ingenting i veien for at Krekar kan forlate landet frivillig.

- Vi ser at volden sprer seg i Irak, men samtidig skjer det også en del positive ting. Landet nærmer seg skritt for skritt mot en grunnlov, men er ennå ikke kommet langt nok.Ikke fengslet

Mulla Krekar eller Najmuddin Faraj Ahmad, som er hans virkelige navn, har nå to dommer mot seg i det norske rettsvesenet og beslutninger fra to ulike regjeringer om at han er en fare for rikets sikkerhet.

Han har imidlertid ikke gjort noe straffbart i sin tid i Norge, og norske myndigheter vil ikke fengsle eller internere ham. Men han fratas alle rettigheter som arbeidstillatelse, oppholdstillatelse og bosettingstillatelse. Han vil heller ikke kunne bevege seg utenfor Norges grenser.

- Når han ikke har gjort kriminelle handlinger i Norge, har vi ingen grunn til å fengsle ham, men ingenting blir lagt til rette for hans tilstedeværelse i Norge, sier Hanssen.

(NTB)

BLIR INNIL VIDERE: Det fortsatt uvisst når utvisningen kan iverksettes.