- Forundret over at politiledelsen sår tvil om at Robin Schaefer har varslerstatus

Doktorgradsstipendiat Birthe Eriksen mener varslersaken er en alvorlig brist i rettssystemet.

HÅPER PÅ GJENOPPRETTELSE:- Jeg håper at det finner sted en reell gjenopprettelse av denne saken, også overfor Robin Schaefer, hans familie og venner. Han er den type polititjenestemann som vi trenger, spesielt i det risikosamfunnet vi lever i, sier Birthe Eriksen. Foto: Leif Stang/Dagbladet
HÅPER PÅ GJENOPPRETTELSE:- Jeg håper at det finner sted en reell gjenopprettelse av denne saken, også overfor Robin Schaefer, hans familie og venner. Han er den type polititjenestemann som vi trenger, spesielt i det risikosamfunnet vi lever i, sier Birthe Eriksen. Foto: Leif Stang/DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BERGEN (Dagbladet): Birthe Eriksen er i sluttfasen med sin doktoravhandling som har fått tittelen «Arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold». I avhandlingen omtales også saken til varsleren Robin Schaefer i Hordaland politidistrikt.

- Jeg bruker denne saken som et eksempel på varsling om alvorlig brist i rettssystemet.  Han varsler om at politiet og påtalemyndigheten feiler i en svært alvorlig sak som det er knyttet tunge samfunnsmessige interesser til. Det varsles om spørsmål om liv og død og et barn som trolig er drept. Det kan ikke bli mer alvorlig enn det. Varsling om økonomisk kriminalitet blekner i forhold, sier Birthe Eriksen til Dagbladet.

Hun har møtt Robin Schaefer og har lest bokmanuskriptet hans. Birthe Eriksen kaller varsling en sikkerhetsmekanisme i rettsstaten.

- Har varslervern - Som samfunn er vi heldige, om vi har noen som varsler, når det ordinære systemet for ledelse og kontroll svikter.

Birthe Eriksen har hørt lydopptaket fra møtet som Robin Schaefer hadde i november i fjor med to representanter fra Politidirektoratet (POD) og en organisasjonspsykolog som var engasjert av politimesteren i Hordaland.

- Det som gjennomgående forundrer meg i denne saken er at politiledelsen sår tvil om at Robin Schaefer har varslerstatus. En arbeidstaker som sier ifra om alvorlige og kritikkverdige forhold har varslervern. Det vernet følger ikke bare av Arbeidsmiljøloven, men også av Grunnlovens paragraf 100 og menneskerettighetskonvensjonen.

- Har gjemt seg - Jeg stiller meg spørsmål om dette er ren inkompetanse fra politiledelsen og POD, eller om det er bevisste interesser som ligger bak. Man må forstå at det er selve rettsstatens verdier som her står på spill, sier Eriksen.

Hun viser til at ledelsen i Hordaland politidistrikt har hatt ett år på seg til å gjøre noe.

- Jeg mener arbeidsgiver i denne saken i altfor stor grad og altfor lenge har gjemt seg bak alle granskningene som pågår. De har skjøvet sitt arbeidsgiveransvar foran seg. Det er mye som kunne ha vært gjenopprettet på et tidligere tidspunkt.

- Eget beskyttelsesprogram Hun håper nå at toppledelsen i Justisdepartementet og de folkevalgte på Stortinget ser det som avdekkes i denne saken, og at det settes i sammenheng med en del av de funnene som ble gjort i Gjørv-kommisjonens rapport etter 22. juli-tragedien i Norge.

- De må se sammenhengen når det gjelder ledelseskultur i justis- og beredskapsetaten. I det samfunnet vi lever i nå, må vi ha ledere med beslutningsevne.

- Anses som risiko - Denne saken viser også at varslere som ofte befinner seg i en ensom og svært sårbar situasjon må få et eget beskyttelsesprogram. Både i USA og i Storbritannia står slike erkjennelser sentralt. I Storbritannia har de til og med egne domstoler som behandler varslersaker.

Birthe Eriksen sier at den gode leder er takknemlig når ansatte sier ifra om kritikkverdige forhold.

- Da går alt bra. Dårlige ledere frykter varsling fra ansatte som en risiko i seg selv. Det handler om maktkultur som beskytter illegitime interesser.

Hun viser til at vi 1. januar i år fikk en nasjonal varslingskanal for ansatte i justis- og beredskapsetaten. Der sitter en uavhengig faggruppe som skal motta og behandle varsling fra ansatte i etaten. Birthe Eriksen ønsker også en diskusjon om hvem som skal granske varslersaker i etaten i framtida.

- Det kan ikke fortsette med at etaten gransker seg selv. Vi husker at det var en stor forskjell på Gjørv-kommisjonens rapport og politiets egen granskningsrapport.

- Utstøtelse Hun har lest boka til varsleren Robin Schaefer. Hun sier at mønsteret i hans historie som varsler er gjenkjennbar i forhold til andre varslersaker hun kjenner til.

- Man opplever seg utsatt for prosesser på flere plan. På det ene opplever man å bli undergravd som fagperson ved at ens troverdighet trekkes i tvil. På det andre oppleves sterke krefter som forsøker å uskadeliggjøre budskapet, altså det arbeidstakeren varsler om. Mønsteret i Robin Shaefers historie er velkjent. Det starter med ar varsleren opplever ignorering, deretter avvisning.

- Når ikke dette får varsleren til å slippe tak i saken, kommer trusler om mulige konsekvenser og sanksjonering. Til slutt fører dette til utstøtelse fra arbeidsplassen. Det er ikke uvanlig at arbeidstaker ender i langvarig sykmelding, med de kostnader dette har for både arbeidstaker selv, arbeidsgiver og samfunnet.

  Nettverk Hun anbefaler alle andre som kan komme i en liknende situasjon som varslere at de sikrer seg et solid støttenettverk utenfor arbeidsplassen.

FORTELLER I BOK: Varsleren Robin Schaefer forteller om sin befatning med Monika-saken i ny bok. Foto: Leif Stang/Dagbladet
FORTELLER I BOK: Varsleren Robin Schaefer forteller om sin befatning med Monika-saken i ny bok. Foto: Leif Stang/Dagbladet Vis mer

- Robin Schaefer skriver i boka at han har hatt støtte fra enkeltpersoner og solid støtte fra sin fagforening. Det er helt avgjørende for å overleve en slik situasjon. Det som er fint med denne boka er at den flytter fokus tilbake til det denne saken egentlig handler om, nemlig en enkelt arbeidstakers kamp for å gjenopprette den urett som ble begått mot Monika og hennes mor.

- Jeg håper at det finner sted en reell gjenopprettelse av denne saken, også overfor Robin Schaefer og hans familie. Han er den type polititjenestemann som vi trenger, spesielt i det risikosamfunnet vi lever i, sier Birthe Eriksen.

VARSLEREN: Robin Schaefer ville ikke akseptere en henleggelse i Monika-saken. han forklarer hvorfor i sin egen bok. Foto: Vigmostad Bjørke
VARSLEREN: Robin Schaefer ville ikke akseptere en henleggelse i Monika-saken. han forklarer hvorfor i sin egen bok. Foto: Vigmostad Bjørke Vis mer