«Forurensende utslipp til jord, vann og luft skjer rutinemessig»

Jusprofessor Ståle Eskeland retter skarp kritikk mot både myndighetene og selskapet AF Decom som han mener ødelegger miljøet i Yrkesfjord-området.

STERKT KRITISK: Jusprofessor Ståle Eskeland ved Universitetet i Oslo mener AF Decoms destrueringsanlegg for oljeinstallasjoner i Vindafjord ødelegger lokalmiljøet. Foto: Privat/William Mikkelsen
STERKT KRITISK: Jusprofessor Ståle Eskeland ved Universitetet i Oslo mener AF Decoms destrueringsanlegg for oljeinstallasjoner i Vindafjord ødelegger lokalmiljøet. Foto: Privat/William MikkelsenVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Det har i årevis pågått en høylytt strid i lokalbefolkningen om AF Decoms mottaksanlegg for utrangerte oljeinstallasjoner i Vindafjord kommune.

I går kunne Dagbladet avsløre at nye målinger viser at betydelige mengder av kvikksølv har spredd seg fra anlegget til nærmiljøet.

5. mars inviterte ordfører Harald Stakkestad i nabokommunen Tysvær til åpent møte om arealbruken langs og i Yrkesfjorden.

Jusprofessor Ståle Eskeland, som er hytteeier i området, holdt et kraftfullt innlegg hvor han  hudflettet både selskap og myndigheter.

Angriper myndighetene - Ingen ville komme på tanken om at vedtaket om å bygge ut Alta-kraftverket kunne treffes av Alta kommune uten godkjenning av sentrale myndigheter. Men i tilfellet AF Decom, inne i en trang, fiskerik fjordarm, var det godt nok med kommunal tillatelse, sier Eskeland.

Jusprofessoren mener dette har fått store negative konsekvenser.

- I steden for omfattende konsekvensutredninger før anlegget ble satt i drift, har rekkefølgen vært omvendt. Først igangsetting, så brannslukking. Da konsekvensene kom til syne, var allerede store investeringer gjort og driften «måtte» fortsette, sier Ståle Eskeland.

Han påpeker at føre-var-prinsippet i miljøvernlovgivingen ikke er fulgt.

- Mangelfull kontroll - AF Decoms egenkontroll har vært svært mangelfull. Forurensende utslipp til jord, vann og luft skjer rutinemessig. Driften fortsetter med myndighetenes uttrykkelige eller stilltiende samtykke, sier Eskeland.

Han kaller dette en offentlig ansvarsfraskrivelse satt i system.

HOGGER OLJESKROT: AF Decom destruerer og gjenvinner utrangerte oljeplattformer på Miljøbase Vats i Vindafjord kommune. Foto: Privat
HOGGER OLJESKROT: AF Decom destruerer og gjenvinner utrangerte oljeplattformer på Miljøbase Vats i Vindafjord kommune. Foto: Privat Vis mer

- Vi må bare konstatere at det ikke finnes noen effektiv offentlig kontroll med AF Decoms virksomhet. Det er et faktum at Miljøverndepartementet ennå ikke har fastsatt nasjonale regler for hvordan destruksjon av oljeinstallasjoner skal skje, sier jusprofessoren og utdyper:

- Et kjernespørsmål ved utarbeidelsen av slike nasjonale regler er selvsagt om destruering av oljeinstallasjoner overhodet skal tillates i det indre fjordsystemet.

- Manglende vilje Ståle Eskeland mener Grunnlovens regler om vern av miljøet ikke er fulgt.

- Det er ikke mangel på lovgiving som er årsak til de miljøødeleggelser som vi har sett og ser komme i Yrkesfjorden og områdene omkring. det er AF Decoms mangel på evne og vilje til å følge lovgivingen og myndighetenes manglende evne og vilje til å håndheve den.

- Dette må det bli slutt på - før uopprettelige skader på mennesker og miljø er et faktum.

Miljøvernminister Erik Solheim rakk ikke å svare på Dagbladets spørsmål i går fordi han var opptatt med SVs landsmøte.

- Kjenner oss ikke igjen AF Decom synes det er rart at Ståle Eskeland velger å komme med «denne type udokumenterte påstander».

- Vi kjenner oss ikke igjen i Eskelands beskrivelser av vår virksomhet, sier direktør Bengt Hildisch i AF Decom Offshore.  

Han viser til at virksomheten er etablert for å kunne yte de beste tjenestene innen miljøriktig håndtering av offshoreinstallasjoner som skal fjernes.

- Vi har derfor bygget Europas mest moderne anlegg for miljøvennlig riving og gjenvinning. Alle installasjoner blir nøye kartlagt før de ankommer basen som er spesialbygd for å håndtere offshoreinstallasjoner som skal resirkuleres, sier Hildisch.

Sertifisert Anlegget har blant annet et nytt og avansert renseanlegg og ny og utvidet kai med membran, opplyser AF Decom.

TETT RØYK: Ved skjærebrenning på malingsbelagt stål oppstår en rekke giftige forbindelser. Foto: privat
TETT RØYK: Ved skjærebrenning på malingsbelagt stål oppstår en rekke giftige forbindelser. Foto: privat Vis mer

- Miljøbasen har i følge Klima- og Forurensningsdirektoratet de strengeste kravene i sin tillatelse, sier direktøren.  

Videre viser AF Decom Offshore til at de er sertifisert av Det Norske Veritas innen kvalitetsstyring og miljøstyring.

- I tillegg til etablerte rutiner, har våre ansatte god kompetanse og opplæring i å utføre dette arbeidet. Vi inngått avtale med Norsk institutt for vannforsknings (Niva) og har fra 2009 hatt et grundig overvåkingsprogram for nærområdet rundt miljøbasen i Vats, inkludert Vatsfjorden.

- Den siste rapporten fra NIVA ble offentliggjort 7. mars, og viser at det ikke er påvist vesentlige endringer i miljøkvaliteten i Vatsfjorden og tilliggende områder, sier Bengt Hildisch.