Forurenset gasskraft

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Miljøvernminister Siri Bjerkes behandling av gasskraftsaken er uryddig. Den 6. oktober offentliggjorde hun regjeringens beslutning om å oppheve de tidligere kravene fra Statens forurensningstilsyn om at 90 prosent av verkenes produksjon av CO{-2} ved gassbrenning måtte renses bort. Allerede ved offentliggjøringen var det klart at statsråden i denne omgangen ikke hadde innhentet nye uttalelser fra SFT. SFTs direktør sa at dette var udramatisk, men forbigåelsen gjorde at statsråden stilte seg åpen for kritikk på dette punktet. Hun forsvarte seg med at regjeringens beslutning baserte seg på de nye analysene utført av de best kvalifiserte ekspertene på utviklingen i Europas framtidige gassmarked.
  • Nå viser deg seg at Bjerkes behandling av markedsanalysen som er utført av Statistisk sentralbyrå, er enda mer kritikkverdig. Forskningssjef Torstein Bye i byrået sier til Dagbladet at miljøvernministeren bare brukte det alternativet i analysen som passer til det omstridte utslippsfritaket. De minst like sannsynlige alternativene i analysen undergraver statsrådens hovedargument for å tillate urensede utslipp fra gasskraftverkene. Disse alternativene viser at gasskraft i Norge ikke erstatter mer forurensende kullkraft andre steder i Europa. Dette er i godt samsvar med uttalelsene her i avisa forleden fra en sentral europeisk miljøekspert.
  • Ved regjeringsskiftet i mars var det klart at miljøvernministeren i Stoltenbergs regjering ville få den tunge jobben med å bære gasskraftsaken fram samtidig som statsråden bygde opp igjen partiets og regjeringens miljøprofil. Hittil har miljøvernminister Bjerke mislyktes med glans. Det er nesten utrolig at statsråden kan ha handlet så uklokt at hun prøver å drive gasskraftsaken videre med krumspring på krokveier.
  • Det blir mer og mer sannsynlig at Stoltenberg-regjeringens miljøargument i gasskraftsaken rakner. Man kan fortsatt mene at det skal bygges gasskraftverk i Norge, men man kan ikke lenger med troverdigheten i behold hevde at det er god miljøpolitikk.