Forvaring for Schumann og Betew

18 år for Toska. Høyesterett ga 27 år mer i straff!

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Høyesterett av avsagt sin dom. De tolv NOKAS-dømte fikk sine straffer skjerpet med tilsammen 27 år, og Schumann og Betew ble i tillegg idømt forvaring.

De fem høyesterettsdommerne var delt i spørsmålet om forvaring og de massive skjerpelsene av straffene. Flertallet, bestående av høyesterettsdommerne Toril M. Øye, Magnus Matningsdal og justitiarius Tore Schei stilte seg bak Øyes forslag, som innebar en vesentlig skjerping av straffene, samt forvaring for Schumann og Betew.

Mindretallet, bestående av høyesterettsdommerne Kirsti Coward og Karin Maria Bruzelius var uenige i forvaringsspørsmålet både for Betew og Schumann, og mente generelt Øye la straffenivået noe høyt.

Flertallet avgjør høyesteretts endelige dom.

Dette er derfor endelig straff for de tolv som er dømt i NOKAS-saken:

Dommen

David Toska (31) 15 års fengsel i lagmannsretten. Påstand nå: 21 års forvaring med en minstetid på ti år.

STRAFF:  18 års fengsel.

Dommer legger til grunn: 

VIL HA FORVARING: Riksadvokat Tor-Aksel Busch ba om forvaring for David Toska, Kjell Alrich Schumann og Metkel Betew. Foto: Scanpix
VIL HA FORVARING: Riksadvokat Tor-Aksel Busch ba om forvaring for David Toska, Kjell Alrich Schumann og Metkel Betew. Foto: Scanpix Vis mer

«Toska var hovedmannen. Han var leder for ranslaget og for dem som rykket inn. Var bevæpnet og skjøt. Var lederen av den organiserte kriminelle gruppen, og forberedte ranet. Skal derfor idømmes den strengeste straffen av de tolv.»

«Erkjente straffskyld og det må tillegges vekt. Påtok seg ansvaret i en tidlig fase, men har vist seg lite villig til å gi opplysnigner om hvor ransutbyttet har tatt veien.»

Kjell Alrich Schumann (41) 13 års fengsel i lagmannsretten. Påstand: 21 års forvaring med en minstetid på ti år.

STRAFF: Forvaring i 16 år, minstetid på 10 år.

Begrunnelse:

«Han var vakt, og bevæpnet. Skjøt og drepte Klungland, og skapte også flere andre farlige situasjoner. Han deltok aktivt i en tidlig fase av planleggingen. Tilståelsen kom sent, men det må vektlegges at han tok ansvaret.»

Erling Mathias Havnå (49) fikk 14 års fengsel i lagmannsretten. Påstand om 18 års fengsel i høyesterett.

STRAFF: 16 års fengsel.


Metkel Negassie Betew (28)
fikk forvaring i tolv år, med en minstetid på åtte år. I høyesterett ble det lagt ned påstand om 18 års forvaring med en minstetid på ti år.

Forvaring for Schumann og Betew

STRAFF: 16 års forvaring, minstetid på 10 år.

Ridvan Halimi (28) fikk elleve års fengsel i lagmannsretten. Påstand i høysterett er 16 år.

STRAFF: 15 års fengsel.

Begrunnelse:

«Var bevæpnet, men løsnet ikke skudd. Del av den indre kjernen. Skaffet betydelig mengder utstyr. Tilståelsen kom sent og kan ikke tillegges særlig vekt.»


Ikmet Kodzadziku (27)
fikk elleve års fengsel i lagmannsretten. Påstand i høyesterett 16 år.

STRAFF: 13 års fengsel.

Lars-Erik Andersen (32) fikk åtte års fengsel i lagmannsretten. Påstand om 10 år i høyesterett.

STRAFF: 9 års fengsel.

Alf Henrik Christensen (45) fikk åtte års fengsel i lagmannsretten. Påstand: 13 år.

STRAFF: 11 års fengsel.


Dan Pettersen (32)
fikk åtte års fengsel i lagmannsretten. Påstand: 14 år.

STRAFF: 11 års fengsel.

Begrunnelse:

«Var ikke medlem av organisert kriminalitet. Tilståelse kom sent og kan ikke tillegges vekt.»

Johnny Thendrup (42) fikk elleve års fengsel i lagmannsretten. Påstand: 14 år.

STRAFF: 13 års fengsel.

Thomas Oscar Ingebrigtsen (28) fikk tre års fengsel i lagmannsretten. Påstand: fire år, hvorav tre og et halvt år betinget.

STRAFF: 4 år, 3 år og seks måneder gjøres betinget med en prøvetid på 2 år.

William Pettersen (58) fikk fire års fengsel i lagmannsretten. Påstand: fem år.

STRAFF: 4 års fengsel.

I sin begrunnelse gjorde høyesterettsdommer Toril M. Øye et poeng av at alle unntatt Pettersen og Ingebrigtsen må ta ansvar for dødsfølgen.

- Dødsfølgen lå i det øvre sjikt av hva man kunne forutse av følger. Alle domfelte hadde oppgaver i et felles opplegg. Alle som kunne innsett dødsfølgen må ta et ansvar for at Klungland ble drept. Dette gjelder alle unntatt Pettersen og Ingebrigtsen, sier Øye.

- Straffen må skjerpes for de av ranerne som skjøt. I første rekke gjelder dette Schumann og Thendrup men også Toska, fortsetter dommeren i sin begrunnelse.