Forventer massedød av bier og humler i Norge

- Det kan skje når som helst, sier Norges fremste forsker på området.

PÅ JAKT: Tørre, varme sandskråninger er viktige reirplasser for ville bier. Her driver innsektforsker Frode Ødegaard kartlegging. Foto: Agne Ødegaard
PÅ JAKT: Tørre, varme sandskråninger er viktige reirplasser for ville bier. Her driver innsektforsker Frode Ødegaard kartlegging. Foto: Agne ØdegaardVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I går skrev vi om kollaps i flere humlearter i USA. Fire humlearter har gått tilbake med 96 prosent de siste 20 årene, mens den geografiske utbredelsen er gått tilbake med 23 til 87 prosent for artene.

Bie- og humlebestandene har sunket dramatisk de siste tiårene, men de siste fem-seks årene har man i tillegg sett at hele kolonier av tambier kollapser og forsvinner i løpet av svært kort tid. Forskerne kjenner ennå ikke årsaken til kollapsene i kolonier med tambier, som er i god stand før de plutselig forsvinner.

- Vi har ennå ikke sett kollapser i Norge, men i Europa og opp til Danmark har man hatt det. Vi forventer norske kolonikollapser når som helst, sier Frode Ødegaard, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), til Dagbladet.

- Fatale konsekvenser I den norske «rødlista» for 2010, som er lista over arter som forskerne mener har begrenset levedyktighet i Norge over tid, er det for første gang humlearter (pdf).

- Det er seks humlearter på rødlista, i tillegg er en fjerdedel av norske biearter truet. Det er dramatiske ting som skjer i Norge, sier Ødegaard.

Nedgangen i bie- og humlebestandene gir store konsekvenser for økosystemene våre - og ikke minst matproduksjonen. En kollaps av tambier i Norge, vil bli svært dyrt.

- Norge er ikke så avhengig av tambiene som andre land, siden vi har så mange ville bier, deriblant humler. Men for honningproduksjonen vil det ha fatale konsekvenser. Men også for fruktproduksjonen er det kjempealvorlig om det kommer kolonikollapser blant humlene i Norge. Konsekvensene for økosystemene kan bli enorme, siden de er så viktige for all type bestøvning, sier Ødegaard.

Kartlegging på mobilen Norge har et spesielt ansvar for humleartene. Av verdens 249 humlearter, er 34 representert i Norge. Den største innsatsen for å kartlegge bier og humler i Norge var det entomologen og motstandskvinnen Astrid Løken (1911-2008) som har stått for. Hennes arbeid på 70-tallet er grunnlaget vi i dag bruker for å kunne si noe om utviklingen disse artene har hatt de siste 40 årene.

AVANSERTE: Bier og humler er sosiale dyr som lever i komplekse samfunn. De er de mest komplekse insektene vi kjenner og «tjenestene» deres har en anslått verdi av 1300 milliarder kroner i året på verdensbasis. Foto: AP
AVANSERTE: Bier og humler er sosiale dyr som lever i komplekse samfunn. De er de mest komplekse insektene vi kjenner og «tjenestene» deres har en anslått verdi av 1300 milliarder kroner i året på verdensbasis. Foto: AP Vis mer

Etter Løken er det store hull i kunnskapen om noen av de viktigste dyra i den norske naturen, men Artsdatabanken er nå i gang med et prosjekt som skal involvere både forskere og vanlige turgåere.

Gjennom Naturindeks for Norge har NINA etablert et overvåkingsopplegg som skal øke kunnskapen om humlebestandene og tidlig avdekke endringer, som f. eks. slike man har sett fra USA.

Til sommeren vil Artsdatabanken ha nettbaserte ressurser ute som gjør at man lett kan bestemme hvilken humleart man har sett ute i naturen, deretter kan man selv plotte inn funnet i elektroniske kart.

- Målet med kartlegginga - Artsprosjektet - er å styrke kunnskapen om arter der vi har dårlig kunnskapsgrunnlag. Humleartene er svært viktige arter i naturen og spiller en avgjørende rolle ved å befrukte planter. Det finnes mange naturinteresserte mennesker i Norge, ved det nye prosjektet får både de og profesjonelle aktører en bedre mulighet til å bygge opp kunnskap om humla, sier Ivar Myklebust, direktør i Artsdatabanken.

Artsdatabanken ønsker etterhvert også å tilrettelegge ressursene for smarttelefoner, dermed kan man gå ute i naturen og være med å oppdatere kart over utbredelsen av humler samtidig.

Bruker avansert dans Bier og humler er de mest avanserte insektene og fascinerer mange med sine avanserte samfunn.

- Det er ikke uten grunn at nettopp bier og humler har store problemer med endringer i økosystemer. De er veldig komplisert biologisk og har en sosial struktur, sier insektforsker Ødegaard.

ADVARER: Bier er avhengig av komplekse økosystemer for å overleve. Lar man kulturlandskap gro igjen og driver utstrakt ensrettet landbruk, ødelegger det for bier og humler, som sørger for 15-30 prosent av verdens matvareproduksjon gjennom bestøvning. Her er innsektforsker Frode Ødegaard i aksjon. Foto: Jake Bryant
ADVARER: Bier er avhengig av komplekse økosystemer for å overleve. Lar man kulturlandskap gro igjen og driver utstrakt ensrettet landbruk, ødelegger det for bier og humler, som sørger for 15-30 prosent av verdens matvareproduksjon gjennom bestøvning. Her er innsektforsker Frode Ødegaard i aksjon. Foto: Jake Bryant Vis mer

- Samfunnene består av en dronning som produserer arbeidere som har ulike oppgaver i samfunnet. Noen mater larver, andre henter pollen, og så rykker de oppover i systemet. Man har blant annet funnet ut hvordan en arbeidsbie danser i bestemte vinkler i forhold til sola, for fortelle de andre hvor pollenkilden er.

Tidligere har Dagbladet skrevet om hvordan biene finner raskeste vei mellom blomstene helt intuitivt. En oppgave superdatamaskiner bruker flere dager på å løse.

Den økonomiske verdien av bienes innsats er anslått til 1300 milliarder kroner på verdensbasis i året. Myklebust i Artsdatabanken ønsker at norske myndigheter skal sette i gang med et prosjekt som får fram hvor mye de smarte insektene bidrar.

- Det hadde vært interessant om norske myndigheter vurderte den økonomiske verdien på de «tjenestene» biene og humlene bidrar med, sier Ivar Myklebust.

TRUET: Kløverhumla er sterkt truet i Norge. Foto:  Arnstein Staverløkk, NINA
TRUET: Kløverhumla er sterkt truet i Norge. Foto: Arnstein Staverløkk, NINA Vis mer