Forvirring om Grunnloven

Det hersker full forvirring om Grunnloven. Verken jurister, regjeringen eller Stortinget er enige om hvordan man tolker Grunnlovens ' 36. I tillegg kommer alle ubesvarte spørsmål etter Slottets ytterligere stadfestelse av forholdet i går.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Spørsmålet dreier seg kort og greit om kongen selv kan avgjøre om kronprins Haakon skal få sin Mette-Marit, eller om beslutningen må tas i statsråd.

I går ettermiddag ruslet kronprins Haakon og Mette-Marit rundt på St. Hanshaugen i Oslo tilsynelatende uanfektet av alt oppstyret rundt deres kjærlighet. Kronprinsen har tidligere uttalt at han vil velge sin livsledsager av kjærlighet. Han ønsker å stille seg uavhengig og fritt i denne avgjørelsen.

Skal vi tro stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl og statsviterprofessor Thomas Christian Wyller er det ikke så enkelt. - Jeg forventer at kongen spør om råd, sier Kolle Grøndahl.

- Jeg mener det som har skjedd i dag, er en politisk handling fra Slottet. De har gått ut og bebudet en forlovelse mellom kronprinsen og hans kjæreste. Dette skal ikke gjøres uten at regjeringen er orientert, sier Wyller.

Uklar jus

Ifølge jusprofessor Carl August Fleischer har kronprinsen Grunnloven i ryggen dersom han uten regjeringens velsignelse skulle gifte seg med Mette-Marit. I Grunnloven står det bare at han må ha kongens velsignelse for å gifte seg. Juristene er uenige i hva som ligger i dette.

- Man skiller mellom dem som mener at dette er et personlig anliggende og dem som mener dette er en avgjørelse som regjeringen må godkjenne. Slik jeg forstår loven, er dette et spørsmål kongen alene kan avgjøre, sier Fleischer.

Han vektlegger imidlertid at dette ikke bare er et juridisk spørsmål.

- Selv om Grunnloven sier man har anledning til å avgjøre dette selv, må man selvsagt også se på hva som er hensiktsmessig. Mange som har de samme juridiske standpunktene som meg, vil nok være enig i at det likevel er hensiktsmessig å rådføre seg med statsministeren, sier han.

Spurte om råd

Da kong Harald og dronning Sonja kunngjorde sin forlovelse mandag 18. mars 1968, sa

statsminister Per Borten følgende om prosessen som lå bak forlovelsen:

«Avgjørelsen i henhold til paragraf 36 angående tronfølgerens ekteskap tilligger Hans Majestet Kongen personlig. Før beslutningen ble truffet, har Hans Majestet Kongen likevel funnet gjennom statsministeren å ville søke råd hos regjeringens medlemmer, som ikke har frarådet Hans Majestet Kongen å treffe denne beslutning. Regjeringen vil gi uttrykk for tillit til at beslutningen vil være til beste for kongehuset og til gagn for vårt folk.»

Statsminister Jens Stoltenberg ville ikke informere om hva slags kontakt det har vært mellom ham og Slottet i samband med at Slottet i går gikk langt i å bekrefte en kommende forlovelse.

- Jeg vil ikke uttale meg før det blir formelt.

- Men vi snakker om det prinsipielle i Grunnloven?

- Et så viktig prinsipielt spørsmål må jeg tenke nøyere igjennom, men jeg skjønner at det er viktig, svarte Stoltenberg seint i går kveld.