Forvitring av forsvaret

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen foreslår å styrke forsvarsbudsjettet med 800 millioner kroner i sin langtidsplan. Det er en økning på 2,5 prosent og det kan kanskje framstilles som en opprettholdelse av kjøpekraften. Men det framstår som en overdrivelse når forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier at dette er en oppbygging og ikke en nedbygging av forsvaret. Egentlig opprettholdes heller ikke kjøpekraften ettersom langtidsplanen skyver midler fra investering til drift. Forsvarssjef Sverre Diesen har for lengst påvist at prisveksten på militært materiell er sterkere enn den alminnelige indeksen. Den forskyvningen som langtidsplanen legger opp til, forsterker det vi kan kalle forvitringen av det norske forsvaret.

Det skal bli interessant å se hvilke konklusjoner og konsekvenser forsvarssjefen trekker av denne langtidsplanen. Men vi har sansen for at forsvaret er sivilt styrt og at det ikke er automatikk i at forsvarsministeren og regjeringen går på autopilot i forhold til de fagmilitære anbefalingene. I denne langtidsplanen har regjeringen prioritert marinen sterkere enn det forsvarssjefen ønsket, blant annet ved å opprettholde MTB-våpenet. Det henger sammen med regjeringens målsetting om å prioritere suverenitetshevdelse i nordområdene. Det er en prioritering vi er enige i.

Det er vårt håp at dette utløser en grundigere og bedre debatt om det framtidige forholdet mellom oppdrag i utlandet og det territoriale forsvaret av Norge. Forsvarsministeren fikk ikke medhold i regjeringen for sitt primære standpunkt om at også kvinner skal gjøre verneplikt. Kompromisset er blitt en sesjonsplikt også for kvinner. Det er viktig å opprettholde og helst styrke forbindelsen mellom befolkningen og forsvaret. Verneplikten er et slikt bånd, og det er prinsipielt riktig å gjøre den kjønnsnøytral. Men det er jo ingen vinnersak i den forestående valgkampen, og derfor tapte Strøm-Erichsen.