Fra Legoland til Egoland?

KØBENHAVN (Dagbladet): Den politiske høyrevinden i Danmark avspeiler endrede holdninger i befolkningen. Danskene er blitt mer individualistiske enn noen andre i Europa.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Danskene er i ferd med å bli det mest nytelsessøkende folkeferd i Europa. Dessuten begynner de å få noe så udansk som tro på seg selv.

Å karakterisere et land og et folk er selvsagt en litt spekulativ øvelse. Likevel gjør vi et forsøk: Hvordan har de det, danskene? Hvem er de?

Individualister

Det er i alt fem millioner to hundre og søtti fem tusen og et hundre og tjueen personer av arten. Vi møtte to av dem som har en personlig og økonomisk interesse av å finne ut mest mulig om danskene, nemlig Flemming Thomsen og Finn Jepsen ved Sifo Re-search and Consulting.

De prøver å måle danskenes holdninger og verdier. Resultatene selger de videre til blant andre merkevareprodusenter. De har nettopp gjennomført en større undersøkelse, og den viser at danskene er i ferd med å endre seg.

Sammenliknet med tilsvarende undersøkelser i andre land er det ingen som kan konkurrere med danskene i trangen til å ville realisere seg selv.

Den individualistiske holdningen vinner fram over hele Europa, men i Danmark triumferer den.

- Vi er blitt mer utfors-kende og søkende, samtidig som den sosiale tankegangen viker for en individualistisk innstilling til tilværelsen og samfunnet. Tradisjon og stabilitet er mindre viktig i dag enn for bare noen få år siden, sier Thomsen og Jepsen.

Forbruks-pionerer

Kremmerne kan glede seg i Danmark, for Jepsen og Thomsen mener danskene er forbrukspionerer. De liker å handle siste nytt på varemarkedet.

På et spørsmål om det er viktig å følge med på siste mote, svarer 15 prosent av danskene ja. Tallene for Norge og Tyskland er henholdsvis 9 og 4 prosent.

- Det heter «Personal Appearance», sier de. Det innebærer et krav om at du skal ha en personlig framtoning uttrykt gjennom for eksempel klær. Dette er en trend på frammarsj. I framgang er også de som på trendspråket blir kalt for «High pleasure seekers», altså sterkt nytelsessøkende mennesker.

Før lå danskene under det europeiske gjennomsnitt på spørsmål omkring nytelse, nå ligger de godt over.

Og selvfølgelig, de har et mer avslappet forhold til sex; 30 prosent av danskene aksepterer alle former for sex dersom det gir nytelse.

Den norske prosenten er 16.

Selvsikre

En av faktorene som måles er «usikkerhet», og her scorer danskene overraskende høyt. Evnen til å akseptere, tåle og håndtere usikkerhetsfaktorer i livet er betydelig styrket.

De er ganske enkelt blitt mer selvsikre; Anja Andersen, sykkelrytteren Bjarne Riis og håndballjentene har vist at også danskene kan nå til topps.

Parallellt med den individuelle holdningen skjer det en orientering mot det lokale og nære, den store verden og større sosiale sammenhenger og organisasjoner får mindre oppmerksomhet. I stedet organiserer de seg i tiltakende grad i mindre grupper.

Postmoderne

Her forlater vi trendforskerne som velvillig stiller opp for bilde med Jepsens 2 CV, dress og gammel fransk stil... var det ikke «Personal Appearance» de kalte det?

Men vi har da gjort noen iakttakelser vi også, sånn uavhengig av tallenes tale og skjemaenes stereotyper.

Jo, danskene har forandret seg.

Danmark er blitt annerledes, men det er den samme vind som blåser over dette slettelandet som over mange vesteuropeiske land. En liberalistisk tendens der verdiene materialiseres i konsum.

Uffe Ellemann-Jensen har gjennom hele den danske valgkampen lagt vekt på den enkeltes muligheter til å velge som en motsetning til et velferdssamfunn der godene blir styrt på en bestemt måte og av et det han kaller for et «byråkrati»: pengene skal følge barnet, pasienten og den gamle. Det er tidas politiske devise, og det avspeiler markedets språk.

Trendforskerne kan nok ha rett i at denne utviklingen er tydeligere i Danmark enn i mange andre land. Kanskje er dansken Europas mest postmoderne individ?

Rikt land

Danmark er et rikt land. Mange vil mene at økonomien er både sunnere og bedre enn den norske.

Det er kanskje det mest åpne landet i Europa, noe som blant annet innebærer at nye holdninger og tendenser viser seg tidlig.

De satser enormt på kommunikasjon og varenes frie flyt. Storebelt- og Øresund-forbindelsene kommer til å gjøre København og Sør-Sverige til et stort regionalt kraftsentrum i Norden.

Den som vil være der veksten i Skandinavia kommer til å skje - om det er et mål - bør flytte hit.

Mot dette blir det nasjonale mindre viktig og en kan forstå at folk begynner å tenke og orientere seg på andre måter.

Egoland?

Er Danmark så blitt et egoland? Ikke mer enn Norge, men det skjer et oppbrudd fra tradisjonelle institusjoner og organisasjoner, som for eksempel fagforeninger. Omgivelsene, særlig synlig gjennom kommunikasjonsnettet, er forandret, tankegangen om livet og samfunnet har endret seg.

Men utviklingen kan også bety at danskene rett og slett er blitt gladere i livet, og dyktigere og mer flinke til å håndtere det.

Og Nyrup Rassmussens framgang i ellevte time kan bety at Høyre-vinden snur.