Fra makt til rett

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Arrestasjonen av Augusto Pinochet i London betegner mer enn en mulig begynnelse på rettferdighet for hans ofre. At Chiles tidligere diktator kan inneha posisjonen som senator i sitt demokratiske hjemland, åtte år etter at han ble styrtet, men risikerer rettssak og dom når han reiser ut av landet, er et symptom på at rettstenkningen er blitt en alvorlig konkurrent til maktpolitikken også i global sammenheng.
  • Det er ikke bare på det økonomiske området det foregår en globalisering. Vel så viktig og vel så betydningsfullt er det globale kravet om demokrati og et fungerende rettsliv. Selv om mandat og myndighetsområde for den permanente domstolen for krigsforbrytelser som ble opprettet i sommer, er aldri så vaklevorent, er den et uttrykk for samme kamp mellom makt og rett som begjæringen om utlevering av Pinochet.
  • Pinochet kan av flere grunner aldri stilles for denne. Beslutning om å forsøke å få diktatoren utlevert må likevel ses i sammenheng med domstolens eksistens. Den styrker en rettsoppfatning som trosser nasjonalstatens grenser. For i likhet med den økonomiske utviklingen, truer kravet om at makten skal underordnes retten nasjonalstatens suverenitet.
  • Derfor kan en dommer i Spania kreve en chilensk senator som er utstyrt med diplomatpass fra sitt hjemland, utlevert fra Storbritannia. Både kravet om utlevering og det prinsippet det hviler på, møter motstand fra tradisjonalistiske kretser, som baronesse Margaret Thatcher, mens det får tverrpolitisk støtte hos dem som så smått har vennet seg til å tenke ut over nasjonalstatens grenser. Med 184 mot 12 stemmer har EU-parlamentet bedt Spanias regjering begjære Pinochet utlevert.
  • Det er langt fra sikkert at Pinochet noen gang blir stilt for retten, men han og hans likesinnete er nå blitt minnet om at en diktator aldri kan løpe fra sitt ansvar. Og alle statsledere bør nå vite at forståelsen av demokrati har endret seg siden Salvador Allende ble styrtet og Pinochet kom til makten: «Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal la et land bli marxistisk bare fordi det har et uansvarlig folk,» uttalte Henry Kissinger da.