Fra NS til Milorg

To tidligere NS-medlemmer og høytstående offiserer i det norske forsvaret var nøkkelpersoner da etterkrigstidas mektigste mann, Jens Christian Hauge, skapte den hemmelige hæren mot tyskere i Norge, Milorg. De to var Jens Henrik Throne Nordlie og Rolf Rynning Eriksen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De hadde begge NS-bakgrunn. De skulle bli militære eksperter i Milorg, håndplukket av Jens Christian Hauge.

Offiserene var seinere hovedpersoner da etterretningsgruppa Stay Behind ble dannet i 1948.

Oppsiktsvekkende

Den til nå ukjente og oppsiktsvekkende historien til kaptein og NS-mann Jens Henrik Throne Nordlie tar i denne sammenheng til tidlig på 30-tallet. Hans far, Oswald Nordlie, var overadjutant hos kongen. Han hadde en fortid som hirdsjef i NS. Dette engasjementet opphørte i 1933, da Nordlie senior ble utnevnt til oberst og regimentsjef, og trakk seg fra politikken. Mannen som overtok som hirdsjef var kaptein Carl Stenersen fra den velkjente bokhandlerfamilien med samme navn. Hirdens nestleder ble Nordlies sønn; Jens Henrik Throne Nordlie.

Delvis mobilisering

Ved krigsutbruddet her hjemme den 9. april var Nordlie plassert som løytnant i mobiliseringsavdelingen i generalstaben. Han hadde ennå ikke forlatt sine NS-sympatier. Sjefen her, major Adolf F. Munthe, var en av stifterne av Nasjonal Samling sammen med Vidkun Quisling.

Ved krigsutbruddet fikk Nordlie ansvaret for å videreformidle ordren om delvis mobilisering. På invasjonsdagen viser kildematerialet som i dag legges på bordet at Vidkun Quisling fremdeles anså Nordlie som sin mann.
Av de ni i Munthes avdeling var tre markerte NS-folk på 30-tallet. Nordlie reiste sammen med general Otto Ruge under felttoget fram til kapitulasjonen. Før det definitive nederlaget utnevnte Ruge Nordlie til kaptein. Han ble så beordret til Arbeidstjenestens stab. Seinere i 1940 ble han tilsatt ved Krigshistorisk institutt, der han samlet inn og sammenfattet materiale om felttoget. Her ble premissene for historieframstillingen lagt, seinere adoptert av blant andre professor Magne Skodvin i storverket «Norge i Krig».

I oktober 1941 hoppet Nordlie av som offiser og startet et nytt yrkesliv i Narvesen, der han etter krigen ble direktør. Nå var han i fred med å komme over på motstandsfolkenes side. Også her skulle han gjøre en bemerkelsesverdig karriere. I november 1941 ble han forespurt om å være med i et hemmelig militært nettverk, noe han takket nei til. Dette kan ha vært forløperen til Milorg, som faktisk ble dannet av sivilister fra 1942 av. Av kildematerialet går det fram at Nordlie rådførte seg med offiserkollega og eks-NS-mann Rolv Rynning Eriksen.

I løpet av våren 1942 ble Nordlie og Eriksen knyttet til Milorg, som nå var godkjent av London-regjeringen, som hjemmefrontens militære rådgivere. Seinere ble Nordlie kalt til England, der han fortsatte arbeidet i den militære administrasjonen.

Fortsatte karrieren

Etter krigen kom Nordlie seg unna den militære granskingen. Han førte i stedet pennen over forsvarets framstilling av begivenhetene i april 1940: «Kort oversikt over kampene i Norge våren 1940». Nordlie var betrodd, og ansett som svært dyktig. Han var Milorg-mann fra begynnelsen av 1942, og hans innsats her er høyt ansett. Få kjente til hans NS-fortid.

Han fortsatte imidlertid sin militære karriere i det skjulte, også etter krigen. Nordlie var den første Jens Christian Hauge tok med i ledelsen av «Stay Behind», som i en årrekke utførte hemmelige militære oppdrag for vår militære etterretningstjeneste.

De to andre eksnazistene i mobiliseringsavdelingen fikk helt andre skjebner enn Nordlie. Den ene rømte til Argentina mens den andre fikk en lang landssvikerdom.

Til topps i forsvaret

Nordlies nære offiserkollega og venn i kommunikasjonsavdelingen var Rolf Rynning Eriksen. Hans karriere skulle bli enestående, da han etter krigen gikk like til topps i forsvaret. Han meldte seg inn i partiet til Vidkun Quisling i august 1940; fire måneder etter at Adolf Hitler hadde hærtatt landet. Det kildematerialet som eksisterer, viser at han meldte seg ut igjen i november samme år.

En usynlig hånd ved Oslo politikammers landssvikeravdeling sørget for at saken mot eks-NS-mannen ble glattet over.
Eriksen var framstående militær ekspert i Milorg fram til 1944. Det siste krigsåret tilbrakte Rynning Eriksen i Sverige som sjef for operasjonskontoret der.

Hans videre karriere var nesten uten sidestykke. Her er høydepunktene:
Stabssjef i Tysklandsbrigaden 1947- 48, sjef for brigaden i Nord-Norge 56- 58, generalmajor og nestkommanderende for hæren i 1961, sjef for forsvarsstaben i 1968, generalløytnant og stabssjef i Forsvarets Overkommando i 1970. Han avsluttet sin enestående militære karriere som forskningsleder ved Hjemmefrontmuseet, hvor han dermed hadde ansvaret for at resultatet av hans ungdoms uortodokse militære meritter kunne få sin rette plass i historiens lys, som Milorg-leder Ole Borge seinere skrev.

Unngikk straff

I storverket «Norge i Krig» framstilles begge disse karene som to av våre fremste motstandsfolk, med en viss rett i et Milorg som i hovedsak var en passiv beredskapsorganisasjon som ikke tok aktivt del i krigen hjemme.

Det som til denne dag er ukjent, er deres NS-fortid til godt etter invasjonen.
Offiserer som hadde tilsvarende NS-bakgrunn ble fratatt stillingene og øvrige borgerrettigheter.

Både Nordlie og Rynning Eriksen er nå døde.

I studien om NS-offiserene, som legges fram i dag, skriver dr. Lars Borgersrud:

«Motstandshistorisk er triumviratet mellom juristen Hauge og generalstabsoffiserene Nordlie og Eriksen, begge med NS-bakgrunn, enestående.»

KARRIERER: De gikk begge til topps i forsvaret, både før og etter krigen. Men det som ikke har vært kjent er at Jens Henrik Throne Nordlie (øverst) og Rolf Rynning Eriksen (nederst) var blant de mange offiserene som var medlem i NS lenge etter tyskernes invasjon.