Fra seminar til handling

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Frankrikes president Nicolas Sarkozy mislyktes lørdag i å overtale ni EU-land i øst om å akseptere store kutt i klimautslippene. EU-kommisjonen har foreslått å kutte CO{-2}-utslippene med 20 prosent innen 2020, men de østlige medlemslandene er sterkt avhengig av kullkraft og mener planen er urettferdig. Den ambisiøse EU-planen vil legge en demper på landenes økonomiske vekst og føre til høyere energipriser, argumenterer særlig Polen, som også er vertsland for FNs klimaforhandlinger denne uka. Sarkozys mislykkete møte lover ikke godt for framdriften av unionens planlagte CO{-2}-kutt og kan få innvirkning på FN-møtet i Poznan.

Håpet ligger i at det ikke er nedlagt noe veto fra EUs østlige medlemsland mot utslippskutt. Mye tyder på at det kan gå mot et kompromiss hvor øststatene får mer tid til å oppfylle CO{-2}-kuttene. Vi håper EU kommer til enighet på toppmøtet i Brussel 11. og 12. desember slik at spørsmålene ikke overlates til Tsjekkia som overtar formannskapet i EU i januar neste år. Tsjekkia er et av landene som har vist stor motstand mot EUs klima- og energipakke, og vil ikke være en like god pådriver som Nicolas Sarkozy.

EU har gått foran og vist vei i klimakampen og arbeidet for å få klimapakka i havn har betydning for det avgjørende klimatoppmøtet i København i desember neste år. FNs klimamøte i Poznan er først og fremst et arbeidsmøte og skal ende opp i en konkret arbeidsplan. Når miljøvernminister Erik Solheim reiser til Poznan for å møte andre miljøvernministere i slutten av uka er det først og fremst for å rydde grunnen for arbeidet fram mot København. Vi håper Solheim klarer å være pådriver for at arbeidsplanen nå beveger seg fra seminarvirksomhet til mer forpliktende politisk handling. Uten vesentlige forpliktelser når det gjelder CO{-2} kutt og finansiering blir det ingen avtale i København. Tida fram til desember er knapp.