Fram til skrankene

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Posten skal fram, lød det en gang så stolte og ambisiøse slagordet for Postverket. Nå heter det bare Posten, og det er kundene som har problemer med å komme fram - til skrankene. Enhver som har vært innom et postkontor i disse førjulstider vet at forholdene er uholdbare. Men slik er det store deler av året, i alle fall i de største byene. I utkantene er nedlagte postkontorer til dels erstattet av at landpostbudene kan utføre de nødvendige tjenestene direkte med kundene. Slik er det ikke i byene.
  • Nå innrømmer også Postens ledelse at de har feilberegnet situasjonen. Antall skrankeekspedisjoner har ikke gått så mye ned som de trodde, og bemanningen står derfor ikke i forhold til trafikken. Det har kundene erfart altfor lenge, uten at noe har skjedd. Det er forunderlig. Likevel sier informasjonssjef Petter Skjelstad at nedleggelsen av postkontorer skal gå etter planen neste år, slik at man når målet om bare 900 postkontorer innen 1999.
  • Selvsagt skal det være rimelige økonomiske mål med driften av vårt postverk. Men når innsparingene får slike konsekvenser som i dag, går det så alvorlig ut over servicen til publikum, at noen må begynne å tenke på nytt. Posten skal være et tilbud til alle innbyggerne i landet, og den skal fungere effektivt og raskt. Her er det ikke bare snakk om lønnsomhet. Posten er en viktig del av landets infrastruktur, som alle har krav på å gjøre seg nytte av. I dag må man nærmest trygle om tjenesten.
  • Nå kommer reaksjonen fra flere av landets forbrukerkontorer. De vil granske Postens behandling av kundene. Men viktigere er det at samferdselsminister Odd Einar Dørum har forlangt at Posten skal utarbeide et detaljert servicemål, og at forbrukernes interesser skal være viktigst. Dette er nye signaler, som Posten er nødt til å ta alvorlig. For dette er jo i Postens egen interesse. Den er ikke lenger uten konkurranse, nye kanaler for kommunikasjon åpnes stadig. Da går det ikke an å støte publikum fra seg med vilje.