-  Framtidas sjef skal være usynlig

Lederutvikler Anne Grethe Solberg mener relasjonskompetanse er gammeldags, og at framtidas leder bør være usynlig.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

 Oversikt over kunnskap og evne til å tenke strategisk. Lav profil innad, store nettverk utad. Respekt for ansattes kunnskap. Evne til å få fram faglig uenighet. Evne til å delegere og å la de ansatte ta beslutninger.

Dette er ifølge lederutvikler Anne Grethe Solberg de viktigste egenskapene for framtidas ledere.

Ny modell

Ifølge Solberg heter framtidas ledermodell Connective Leadership, og lederens viktigste oppgave er å legge til rette. Sjefen skal koble de ansatte og deres kunnskap med personer utenfra.

-  Lederen setter seg selv til side, men har evnen til å få fram faglige motsetninger mellom de ansatte. Lederen dyrker uenighet, uten konflikt, det viktige er å få fram bredden i de ansattes kompetanse. Sjefen er dramaturg, regisserer de ansatte, og evner å tenke strategi på et nivå over det han eller hun er på selv. Lederen har store nettverk og bruker tid på dem. Ansatte må kunne motivere seg selv, utdyper Solberg, konsulent og organisasjonssosiolog.

Hun skriver nå doktorgrad om ledelse og arbeider for å få opp kvinneandelen blant norske ledere, men er skeptisk til undersøkelsen Dagbladet skrev om i går, der det går fram at kvinnelige ledere er dyktigere med relasjoner enn menn. Solberg ser det som gammeldags å satse på relasjonell kompetanse.

-  Relasjonell kompetanse hadde mer å si da folk var til stede fra ni til fire, enn nå, når de er spredd overalt, sier hun.

Motbør

Men alle er ikke enige:

-  Dette er tull. Nettopp det faktum at lederen må pleie eksterne nettverk i tillegg til interne, setter store krav til sosiale egenskaper. Visst er medarbeidere høyere utdannet enn før, og vi forventer at de i større grad evner å lede seg selv. Men konkurransedyktige bedrifter er de som klarer å få medarbeiderne til å legge inn det ekstra femte giret, sier Lisa Wade, konsulent i lederutviklingsfirmaet The Performance Group.

-  Det Solberg sier, gjelder bare en liten del av arbeidslivet, og heller konserndirektører enn mellomledere med personalansvar. Det er viktig for alle arbeidstakere å føle seg sett og inkludert. Lederen skal ikke springe rundt og være det sosiale limet, men må skape en kultur for sosial samhandling på jobb, sier Nina Amble, AFI-forsker og bidragsyter til boka «Relasjonsmestrere».

-  All nyere forskning jeg har sett, viser at ledere som opererer karismatisk, synlig og som motivatorer, er mer effektive enn usynlige ledere som bare er opptatt av å tilrettelegge, sier NHH-professor Paul Gooderham.

-  At tilretteleggeren skal være framtidas leder, er å ta to skritt tilbake.

MODERNE LEDERE: Lederutvikler Anne Grethe Solberg mener det er gammeldags å satse på relasjoner i arbeidslivet. Jobben må sees, ikke arbeidstakeren, mener hun.