FORSØKSKANINER: 180 000 ungdomsskoleelever prøvede ut en vaksine mot hjernehinnebetennelse mellom 1988 og 1991 i regi av Statens institutt for folkehelse, nå Folkehelseinstituttet. Faksimile: Brosjyren «Vaksineforsøket-88», Statens institutt for folkehelse
FORSØKSKANINER: 180 000 ungdomsskoleelever prøvede ut en vaksine mot hjernehinnebetennelse mellom 1988 og 1991 i regi av Statens institutt for folkehelse, nå Folkehelseinstituttet. Faksimile: Brosjyren «Vaksineforsøket-88», Statens institutt for folkehelseVis mer

Frarådet folk å gå til lege og lovet erstatning etter skade

Nå nekter Staten ME-syke vaksineofre erstatning fordi de ikke oppsøkte lege tidsnok.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||
(Dagbladet): Dagbladet har hentet ut og gjennomgått brosjyren «Vaksineforsøket-88» som Statens institutt for folkehelse sendte ungdomskoleelever og foreldre i 1988 i forbindelse med det gigantiske vaksineforsøket mot meningokokk B-bakterien som forårsaker hjernehinnebetennelse.

Mellom 1988 og 1991 ble 180 000 skoleelever ved 1335 norske ungdomsskoler vaksinert.

Brosjyrematerialet avslører at Staten tonet kraftig ned eventuelle komplikasjoner som kunne følge av vaksinen, og forpliktet seg til full økonomisk kompensasjon dersom noen, mot formodning, skulle bli syke.

- Ikke nødvendig å gå til lege«Over 3000 personer i Norge har fått vaksinen til nå. Ingen har fått alvorlige bivirkninger. Den nye vaksinen vil gi lette plager. Ømhet på stikkstedet og feber vil forekomme ved denne vaksinen som ved mange andre vaksiner. Dersom det etter vaksinasjon oppstår problemer som gjør deg utrygg, skal du oppsøke lege. Vi regner den nye vaksinen som sikker. Det er usannsynlig at det skal oppstå alvorlige komplikasjoner. Dersom dette allikevel skulle skje, har Staten bundet seg til å gi full økonomisk erstatning dersom det oppstår en varig skade», het det i informasjonen fra Statens institutt for folkehelse, nå Folkehelseinstituttet.

FØLER SEG LURT: ME-syke Elisabeth Sigvartsen fikk vaksine mot meningokokk B i 1991. Foto: John Terje Pedersen
FØLER SEG LURT: ME-syke Elisabeth Sigvartsen fikk vaksine mot meningokokk B i 1991. Foto: John Terje Pedersen Vis mer

Staten gikk faktisk så langt som å fraråde vaksinert ungdom å oppsøke lege hvis de fikk plager etter vaksinen.

«Hvis du får bagatellmessige bivirkninger, er det ikke nødvendig å gå til lege.»

Advokat Edmund Asbøll representerer mellom 30 og 40 ME-syke vaksineofre, deriblant kvinnen i den første pilotrettsaken som skal opp i Oslo tingrett 29. september.

Frarådet folk å gå til lege og lovet erstatning etter skade

- Mange føler seg grundig lurt av Staten. De fikk beskjed om at ingen hadde fått bivirkninger, at vaksinen var sikker og at det var usannsynlig at vaksinen ville skape alvorlige komplikasjoner. Og hvis skade likevel skulle oppstå, forpliktet Staten seg til å gi full økonomisk erstatning, påpeker Asbøll.

Brosjyren blir juristmatAdvokaten trekker fram at det motsatte i virkeligheten har skjedd.

- Bare én av 329 har fått erstatning. Staten setter som krav at folk må ha blitt syke innen de første åtte ukene etter vaksinen, dersom de skal ha krav på erstatning. Men svært få kan dokumentere et slikt legebesøk. Staten ba jo de vaksinerte om ikke å gå til lege med «bagatellmessige bivirkninger», sier Asbøll.

Frarådet folk å gå til lege og lovet erstatning etter skade

Advokaten varsler at informasjonsbrosjyren fra Statens institutt for folkehelse vil spille en helt sentral rolle i rettssakene som er berammet til høsten.

- Brosjyrene sier noe om hvordan de skadelidte skulle forholde seg. Staten kan ikke forvente at folk flyr til legen når de blir frarådet å gjøre nettopp det, påpeker Edmund Asbøll.

- Staten har lurt ossElisabeth Sigvartsen er en av ME-ofrene som har fått avslag på erstatningskravet fordi hun ikke oppsøkte lege i løpet av de åtte første ukene etter vaksinasjonen. 20 uker etter at hun fikk vaksinen gikk hun til legen og fortalte om dårligere helse. Det var 12 uker for seint.

Frarådet folk å gå til lege og lovet erstatning etter skade

- Det er klart vi føler at Staten har lurt oss. Vi ble lurt da vi tok vaksinen og de sa den var så sikker, og vi er lurt nå når Staten sier nei til erstatning fordi vi ikke oppsøkte lege tidsnok, sier Sigvartsen.

Tar selvkritikkDirektør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet sier de ville ha formulert seg «helt annerledes» med tanke på risikobetraktninger dersom en tilsvarende informasjonsbrosjyre om et vaksineforsøk ble sendt ut i dag.

- Vi har også tidligere beklaget mangelfull innformasjon og dårlig oppfølging i forbindelse med vaksineforsøket, sier Stene-Larsen.

Frarådet folk å gå til lege og lovet erstatning etter skade

Han ser paradokset som ligger i at Statens institutt for folkehelse den gang ga utrykk for at det var unødvendig å oppsøke lege for bagatellmessige bivirkninger, og at Norsk pasientskadeerstatning (NPE)i dag avslår erstatningskrav fordi folk ikke oppsøkte lege tidsnok.

- Det kommer jo litt an på hva som ligger i begrepet «bagatellmesige bivirkninger». Å ikke oppsøke lege ved litt feber og ømhet ved stikkstedet er jo helt i orden. Vi skrev også at folk skulle oppsøke lege hvis de hadde plager som gjorde dem utrygge, sier Stene-Larsen.

Han understreker at NPE, og ikke Folkehelseinstituttet, har med det erstatningsmessige etterspillet å gjøre.

- Fra vår side er det ønskelig at all tvil i disse sakene kommer pasientene til gode. I vaksinesaker er det omvendt bevisbyrde. Det er Staten som må bevise at andre forhold er mer sannsynlig årsak til sykdommen enn vaksinen, sier Stene-Larsen.

- Har vært spesielt oppmerksommeNPE framholder at de har tatt høyde for dårlig informasjon i forbindelse med vaksineforsøket i behandlingen av de mange erstatningssakene.

- Vi kan ikke se bort fra at mangelfull risikoinformasjon kan ha medvirket til at bivirkninger ikke ble satt i sammenheng med vaksineringen. Vi har vært klar over kritikken mot informasjonsskrivet under behandlingen av disse sakene. Der hvor pasientene har ventet med å kontakte lege, har vi vært spesielt oppmerksomme på beskrivelser av tidlige symptomer og tatt hensyn til dette i vurderingen av sakene, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning.