Fredet krigsminister

Forsvarsministeren kan gjøre hva hun vil. Flertallet tør ikke felle henne.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Flertallet i Stortinget har funnet en måte å ydmyke forsvarsminister Kristin Krohn Devold på. I går ble det klart at også Sosialistisk Venstreparti kan stemme for et forslag fra Arbeiderpartiet om å frata Krohn Devold fullmakten til å stå for salget av eiendommer som Forsvaret ikke lenger trenger. I stedet skal slike salg sanksjoneres av regjeringen, eller som det heter: Kongen i statsråd. Det spesielle med forslaget er at det ikke har noe praktisk formål. Det er en ren demonstrasjonspolitikk og egentlig langt under Stortingets verdighet.

Arbeiderpartiets representant i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Kjell Engebretsen, sier at Stortinget må reagere på kritikken som Krohn Devold har fått fra Riksrevisjonen. Det har han rett i, men fordi det stunder mot valg og verken Arbeiderpartiet eller Fremskrittspartiet ønsker en regjeringskrise nå, blir det ikke reist mistillitsforslag mot statsråd Krohn Devold.

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold har fått så mye kritikk både av stortingsflertallet og av Riksrevisjonen at hun for lengst burde vært møtt med mistillit i Stortinget. En troverdig trussel om mistillit ville fått statsminister Kjell Magne Bondevik til å bytte ut forsvarsministeren for å unngå voteringen.

Statsminister Bondevik burde forresten uansett ha skiftet ut forsvarsministeren som åpenlyst har markert en militant støtte til president George W. Bush og hans forsvarsminister Donald Rumsfeld, som går mye lenger enn statsministeren. Nå sist ved at hun kastet seg i armene på Rumsfeld da han kom på besøk på tirsdag. Den hjerteligheten representerer i hvert fall ikke meningene til flertallet i det norske folk. Der er motstanden omfattende og sterk mot den folkerettsstridige invasjonen i Irak og den stadig lengre lista over brudd på menneskerettighetene under Rumsfeld og Bush. Alvoret i dette burde vært reflektert i en vennlig korrekthet i mottakelsen av den amerikanske forsvarsministeren. Selv om Krohn Devold personlig ikke kan styre sin begeistring for mennesket Rumsfeld, er det ikke hun privat, men Norges forsvarsminister som tar imot på Sola.

Men siden Kjell Magne Bondevik ikke er herre i eget hus der han bestyrer en koalisjonsregjering, kan han ikke fritt råde over sine statsråder. Det er Høyres leder som utpeker og tildeler ham statsråder til de departementene som partiet har forhandlet seg fram til. Statsministeren kan teoretisk legge ned veto mot en kandidat, men det er også alt. Både Høyres forrige og nåværende leder holder sin hånd over Krohn Devold.

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold kan dermed gjøre stort sett som hun vil. Departementet kan få underkjent det ene etter det andre av Forsvarets regnskaper. Riksrevisjonen kan konstatere at på hennes vakt er Lista flystasjon solgt til private i strid med omtrent hele regelboka. Hun ble bare så vidt hindret i å selge Bolærne. Før salget ble stanset, sto hun der ute og påsto med en arroganse som likner Rumsfelds, at salget var helt i sin orden og ikke hindret allmennhetens adgang. Hun kan drive Forsvaret med dundrende underskudd og legge Marinen til kai. Nå vel, der ble hun også bremset.

Hun drar på inspeksjoner og roter med Forsvarets uniformsreglement og tropper opp til høringer med nesa høyt i sky og null toleranse for spørsmål fra hennes tidligere kolleger i Stortinget.

Det er bare å slå fast at Kristin Krohn Devold har hatt utrolig flaks med en kastrert opposisjon som heller senker standarden enn å ta på alvor maktfordelingen mellom Stortinget og statsrådene i regjeringen.

Forslaget om å flytte fullmakten til å selge forsvarseiendommer innebærer selvsagt mistillit, men er et pinlig forsøk på å formulere seg bort fra konsekvensene. Var det noe tak i statsråden, eller hennes sjef, burde hun eller han selv definere vedtaket som mistillit. Gjør en av dem det, får vi se om flertallet tør. Mitt tips er at da blir det ikke noe vedtak, men det hadde vært moro å ta feil.