Fredet, men forblåst

Neste gang skal Bondevik få drive valgkamp fra regjeringskontorene med ansvar for alt som er tøft og vanskelig hjemme og ute.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I GÅR UTSTEDTEJens Stoltenberg et nytt fribrev for statsminister Kjell Magne Bondevik og hans for tida ganske upopulære regjering. Ap-lederen dyttet et forslag om å sende en ny søknad til EU fram til høsten 2005, etter neste stortingsvalg, som dermed ryddig nok blir et EU-valg med preg av folkeavstemning. Det kommer ikke noe forslag før den tid fra Arbeiderpartiet som kan friste eller tvinge Høyre til å utløse Sem-erklæringens selvmordsklausul. Bondevik sier at denne klausulen trer i kraft når et av partiene i regjeringen fremmer eller støtter et forslag i regjeringen eller i Stortinget om å ta opp medlemskapsspørsmålet. Det gjelds ikke at finansminister Per-Kristian Foss er feiende ja-mann på TV så lenge det bare er ord, og ikke handling.

JA-VINDENpå EU-målingene, og Ap-løftet i partimålingene, har gitt Jens Stoltenberg sjansen til å gripe det politiske initiativet akkurat nå. Det preget statsministeren da han møtte mediene under regjeringens strategikonferanse på Sem hovedgård i Asker. Den møteplassen har symbolkraft siden det var der samarbeidsregjeringen ble til på grunnlag av erklæringen som nå bærer gjestegårdens navn. Men symbolet skinte nok ikke slik det var tenkt. Statsministerens forsøk på å reise verdidebatten i sin innledning for den ganske sparsomt frammøtte pressa, druknet i krigstrusselen, etikk-kritikk, EU og dårlige målinger.

CARL I. HAGENhar også fredet Bondevik i denne stortingsperioden med sin erklæring om at han ikke vil medvirke til å innsette en Ap-regjering. Jens Stoltenberg gleder seg over oppgangen i partimålingene, men minner om at Stortingets sammensetning gjelder for hele perioden, og den gir ikke grunnlag for en annen regjering enn den Hagen vil ha. Stoltenberg vil ikke gjenta feilen fra sist da han drev Bondevik ut av regjeringskontorene med gasskraft, og så krasjlandet i valglokalene halvannet år seinere. Neste gang skal Bondevik få drive valgkamp fra regjeringskontorene med ansvar for alt som er tøft og vanskelig hjemme og ute, og med EU-saken som et damoklessverd i en tynn tråd over sitt hode.

MEN DET ERlangt fram til stortingsvalgkampen. Det ligger kanskje en krig mot Irak imellom, men helt sikkert et kommunevalg, og indre rivninger i Arbeiderpartiet rundt Bjarne Håkon «Pølse-»Hanssens forhåndsprogrammerte vandring fra nei til tja til JA!. I et parti som har vært JA! siden 1962. Den som satser for tungt på dagens meningsmålinger, kan lett gå skoene av seg. Det vet både Bondevik og Stoltenberg av bitter erfaring.

Akkurat nå henger statsministeren på tauene mens det blåser nordavind fra alle kanter. Det syns på ham at det smerter når kirkeledere, med fetter Odd Bondevik i spissen, stiller spørsmål ved statsministerens etiske fundament fordi han ikke markerer større avstand til krigshisserne i Washington. Det virker ikke offensivt at han må møte ja-vinden med ikke-standpunkter som at partiledelsen i Kristelig Folkeparti har en kontrakt med sine velgere om å la medlemskapsspørsmålet hvile i hele perioden fram til landsmøtet i 2005. Og det er vanskelig å mobilisere tilhengerne til forsvar for en regjering som er fredet av konkurrentene, og bare trues av sin egen selvmordsklausul.

STATSMINISTERENåpnet pressekonferansen ute på Sem med en slags erkjennelse av at han står med ryggen mot veggen, men forsikret at den aktuelle situasjonen ikke vil få regjeringen til å slå inn på en populistisk linje, «selv om det kan være fristende», som han sa. Så gikk han over til å understreke regjeringens verdiforankring med nulltoleranse mot mobbing, respekt for menneskeverdet, den kommende kulturmeldingen og støtten til frivillig arbeid gjennom nyordningen med skattefritak for gaver. Han nevnte disse punktene foran fornyelse av næringslivet gjennom skattefritak for forskning, nyordningen med ett kontor for jobbsøkere, trygdede og sosialklienter, færre forskrifter, frihet i skolen, arbeid mot rus, flere barnehager, mer psykiatri, bedre eldreomsorg, miljø, bekjempe arbeidsløsheten, lavere rente og stramt budsjett.

Men spørsmålene som han fikk, gjaldt bare Irak og EU. Bare nordavind.