Fredsnasjon med fremmedfrykt?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

INNVANDRING: Jeg har med interesse lest Liv Tønnesen ved Chr. Michelsen Institutt sin kronikk fra 13. juli om nordmenns holdning til innvandring og islam. Hennes kronikk preges dessverre av flere misvisende argumenter som bidrar til å hemme en konstruktiv debatt om disse forhold. Kronikken fremhever at våre holdninger preges av intoleranse, rasisme og at ethvert muslimsk synspunkt forbindes med det mest ekstreme. Til og med den tyske blodretten trekkes inn. Argumenter om nøytralitet i hijab-debatten feies vekk, siden de bunner ut i frykt og en vi-mot-dem holdning. Det skapes sågar et inntrykk av at all kritikk mot innvandring eller muslimer bunner i grumsete synspunkter.

For å bygge opp under argumentasjonen henvises det blant annet til en undersøkelse av John Esposito. At undersøkelsen er misvisende, vises best ved hans klassifisering av en moderat muslim. I hans øyne er en muslim som hater Vesten, vil innføre sharia, motsetter seg like rettigheter for menn og kvinner, men bare synes 11. september kan delvis rettferdiggjøres, faktisk moderat. Pietister sammenliknes med muslimer i Sudan som driver med slavehandel og massemord av afrikanske muslimer. Jeg kjenner meg heller ikke igjen i beskrivelsen av det norske samfunnet, men ser på Norge som et av de beste landene i verden å bo i for minoriteter. Man kan bare spørre seg hvorfor det kommer det flere flyktninger hit enn noen gang hvis behandlingen her til lands er så forferdelig. Tønnesen er også lite eksplisitt på hva hun argumenterer for. Fokuset skifter mellom etnisitet og muslimer. Hvis hovedbudskapet går på behandlingen av muslimer her til lands, hvorfor trekkes den tyske blodsrett inn når mange muslimer er norske konvertitter?

Det finnes nok en del mennesker i Norge som bruker den politiske debatten om innvandring og islam for å fremme sine rasistiske holdninger. Men man må samtidig ikke glemme at det eksisterer flere problemstillinger knyttet til disse spørsmålene, som det er viktig at man har en saklig og ærlig debatt rundt. Da synes jeg det er feil at det skapes et inntrykk av at alle kritiske innvendinger til innvandring eller islam skal klassifiseres som rasisme og fremmedfrykt. Et slikt klima tilgodegjør ingen, utenom de med mest polariserte holdninger.