Fredsorganisasjon raser mot regjeringen: - Nesten lureri

Før jul fikk de to millioner kroner i støtte for å redde inn regjeringens budsjettfinte. Nå mister de støtten, midt i året.

TRAKK STØTTEN TILBAKE: Finansminister Siv Jensen brukte nye oljekroner da hun la fram Norges reviderte budsjett på tirsdag, men støtten til Leger mot atomvåpen ble fjernet. Foto: Bjørn Langsem
TRAKK STØTTEN TILBAKE: Finansminister Siv Jensen brukte nye oljekroner da hun la fram Norges reviderte budsjett på tirsdag, men støtten til Leger mot atomvåpen ble fjernet. Foto: Bjørn LangsemVis mer

Før jul fikk Venstres finanspolitiske talsperson Abid Raja forhandlet inn to millioner kroner i støtte til Leger mot Atomvåpen (NLA).

Støtten var en del av «HRS-dealen», der Venstre godtok at Human Right Service fikk tilbake 500 000 kroner i statsstøtte, mot at det ble delt ut 16, 9 millioner kroner til organisasjoner som Raja og Venstre ville ha inn.

Atomvåpenmotstanderne skulle få støtte direkte fra statsbudsjettet.

Men da det reviderte nasjonalbudsjettet ble lagt fram forrige uke, var de to millionene til atomvåpen-motstanderne kuttet.

I stedet var de overført til et fond der de kan søke på midlene på lik linje med andre.

- Det er nesten lureri. Å komme med dette midt i året er fullstendig useriøst, sier daglig leder Anja Lillegraven til Dagbladet.

- Politisk motivert

Organisasjonen hadde utlyst nye stillinger og var i gang med intervjurundene da sjokket kom tirsdag. Nå frykter de at de i stedet må kutte i ansatte og planlagt aktivitet.

- For en liten organisasjon som vår er dette selvsagt svært kritisk, sier LIllegraven, som spør seg om kuttet er politisk motivert.

Leger mot Atomvåpen har også ansvaret for den norske delen av Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN), som i 2017 ble tildelt Nobels fredspris.

- Det arbeidet som vi har gjort i ICAN har vært veldig effektivt. Regjeringen føler sikkert at det bygger seg opp en opposisjon for at Norge skal signere forbudet, noe det er en skam at vi ikke har gjort allerede.

- Det er klart vi spør oss om dette er politisk styrt. Da er det i tilfellet et demokratisk problem. Norge har tidligere satt sin ære i å gi støtte også til organisasjoner som en er uenig med, sier Lillegraven.

- Urimelig

Også SV reagerer på behandlingen. Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken har sendt et skriftlig spørsmål til utenriksministeren der han understreker behovet for mer forutsigbarhet for fredsorganisasjonene.

- Det framstår likevel urimelig å fjerne støtten til en aktør halvveis i året, etter at den er blitt øremerket, og langt ute i året hvor de planlagte aktivitetene skal gjennomføres. Det blir vanskelig å drifte organisasjoner med så uforutsigbare rammevilkår, når en ikke en gang kan planlegge ut ifra budsjettvedtak om øremerket støtte, skriver Haltbrekken i spørsmålet som utenriksministeren har en uke på seg til å besvare.

Har ikke fått søke

NLA reagerer også kraftig på begrunnelsen for at deres støtte kuttes.

Av uklare årsaker har organisasjonen ennå ikke fått pengene som de ble tildelt i budsjettet. Den formelle tildelingen skjer ved at Utenriksdepartementet oppretter en portal der organisasjonen søker og deretter får et formelt tilsagn på midlene. Denne portalen har UD ennå ikke klart å åpne.

Det samme var situasjonen i fjor.

- I fjor kom ikke midlene før i august, noe som skaper forsinkelse og en stor usikkerhet i organisasjonen. Det vi har fått oppgitt som begrunnelse er at UD er underbemannet, og at de derfor ikke har åpnet for søknader, opplyser daglig leder.

Fordi midlene først kom i august, og fordi de fryktet at noe liknende ville skje i år, undersøkte de muligheten for å overføre midler fra 2018 til 2019. Det er dette de nå opplever at brukes mot dem.

«NLA har signalisert at tilskudd utbetalt i 2018 vil dekke deler av deres planlagte aktiviteter i 2019. », heter det i det reviderte budsjettet, som begrunnelse på hvorfor støtten da kan omdisponeres .

- Vi har følt oss trygge på at midlene ville komme, men syntes det var en usikkerhet ved at vi ennå ikke har fått søkt formelt og så får vi dette i fleisen, sier Lillegraven.

Abid Raja vil reforhandle

Abid Raja har ikke noe klart svar på hva som er skjedd.

Revidert nasjonalbudsjett er forhandlet fram i regjering av Høyre, Frp, KrF og Venstre, men er ikke offisielt før det er vedtatt av Stortinget. I en SMS til Dagbladet skriver Venstre-politikeren at han håper å få støtten tilbake igjen.

- Det er åpenbart at noe er blitt «lost in translation» i forbindelse med RNB-forslaget, og vi jobber nå med å få gjenopprettet arbeidsuhellet her. Vi fire partier på stortinget som var enige om statsbudsjettet, vil garantert også klare å finne en god løsning her, skriver han.

Dagbladet spurt regjeringen ved Utenriksdepartementet om hvorfor kuttet kommer nå og om det er politisk motivert. Utenriksdepartementet har ikke svart.