BEKJEMPE VOLD: Lene Vågslid, leder av Ap's utvalg mot vold i nære relasjoner, håper på støtte fra regjeringspartiene til representantforslaget hun fremmet i Stortinget i dag. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
BEKJEMPE VOLD: Lene Vågslid, leder av Ap's utvalg mot vold i nære relasjoner, håper på støtte fra regjeringspartiene til representantforslaget hun fremmet i Stortinget i dag. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

Fremmer 18 tiltak for å styrke krisesentrene

- Vold i nære relasjoner er grov kriminalitet, sier Lene Vågslid.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Seks stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet fremmer i neste uke representantforslag om å forbedre kvaliteten i krisesentertilbudet.

- Vårt forslag følger opp NOVAs evaluering av kommunenes implementering av krisesentertilbudet. Vi er opptatt av å styrke arbeidet med vold i nære relasjonar, og da er oppfølgingen av denne evalueringen svært viktig, sier Lene Vågslid, leder av Ap's utvalg mot vold i nære relasjoner.

Hun viser til at Erna Solberg under fjorårets 8.mars-markering sa at den viktigste kvinnesaken var vold mot kvinner.

- Dersom statsministeren fremdeles mener det, håper vi på bred støtte fra regjeringspartiene til våre forslag i Stortinget.

- Mye bra er gjort for å bekjempe vold i nære relasjoner, men det er fortsatt en stor jobb å gjøre. Vold i nære relasjoner er grov kriminalitet og et alvorlig samfunnsproblem, og må behandles som det, sier Lene Vågslid, som er medlem av Justiskomiteen.

I forslaget fra Arbeiderparti-representantene heter det:

Stortinget ber regjeringen

1. Komme til Stortinget med forslag om ny forskriftshjemmel i krisesenterloven, slik at innhold og kvalitet i tilbudet kan reguleres nærmere.

2. Utgi et rundskriv som påpeker ansvaret kommunene har for å gi et akutt krisesentertilbud.

3. Sørge for at utviklingen i krisesentertilbudene følges tett over tid.

4. Utarbeide forskrift om kompetansekrav som pålegger kommunene å ha personale med barnefaglig kompetanse ved sitt krisesentertilbud.

5. Sørge for at barn som kommer til krisesentertilbudet sammen med mor eller far får individuell tilrettelagt informasjon, om hva de kan tilbys, hvem de kan henvende seg til, og hvordan de skal forholde seg til en eventuell hemmelig adresse.

6. Sørge for at barn som benytter krisesentertilbudet får ivaretatt sine rettigheter, herunder at de får fortsette å gå på skole eller barnehage.

7. Iverksette tiltak som gir formaliserte samarbeid mellom krisesentertilbudet og andre deler av tjenesteapparatet, slik at kvinner, menn og barn utsatt for vold i nære relasjoner vil få en helhetlig bistand og oppfølging.

8. Sette kommunene i stand til å bedre etterslepet i fysisk standard og sikkerhet som finnes ved flere krisesenter i dag, for blant annet å bedre krisesentertilbudet til menn og deres barn.

9. Redegjøre for Stortinget på egnet måte om hvorvidt dagens geografiske dekning er i tråd med at krisesentertilbudet skal være et reelt lavterskeltilbud.

10. Utrede ulike modeller for krisesentertilbud for voldsutsatte med tilleggs-problematikk, herunder rus og psykiatri.

11. Følge opp anbefalinger om bedring av tilbud til voldsutsatte med funk-sjonsnedsettelser.

12. Utgi rundskriv om omfanget av fylkesmannens tilsyn med at kommunene oppfyller pliktene pålagt etter krisesenterloven.
 
13. Vurdere lovendring som regulerer hyppigheten av tilsyn med at kommunene oppfyller pliktene pålagt etter krisesenterloven.

14. Sørge for at krisesenterstatistikken som føres også inkluderer informasjon om barna ved krisesentertilbudene og hvilket tilbud som gis disse barna.

15. Legge frem evaluering og kartlegging om bruk av individuell plan for voldsutsatte som har eller har hatt behov for flere tjenester.

16. Innføre krav om at alle kommuner skal utarbeide handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, som også omtaler kommunens krisesentertilbud og rutiner for samarbeid mellom de relevante etater

17. Utrede behovet for overgangsboliger og vurdere øremerkede midler til kommunene for å etablere behovsprøvde overgangsboliger til voldsutsatte etter opphold på krisesenter.

18. Innføre krav om at alle kommuner skal ha egne boligplaner hvor sosial boligpolitikk og hvordan kommunene skal følge opp.