Fremtidens militærtjeneste 6-18 måneder

Et halvt års verneplikt for flertallet og samtidig opprette en styrke av nesten profesjonelle soldater. Det er fremtidsutsiktene for Forsvaret.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Førstegangstjeneste på seks, ni, tolv eller atten måneder - det er konklusjonen fra Forsvarsstudien 2000, forsvarssjefens utredning om Forsvarets oppgaver i fremtiden.

Hensikten med en slik differensiering er å lage en mer rettferdig ordning enn i dag, skriver Aftenposten. Av dagens årskull av gutter gjennomfører bare 55 prosent militærtjenesten. Hovedgrunnen til omleggingen er likevel liten tro på økte forsvarsbudsjetter i fremtiden, sammen med et stort investeringsbehov.

Flertallet får seks måneders tjeneste, for så å bli overført til Heimevernet med årlige øvelser. Ni måneder får de som skal til ikke-stridende hjelpetjenester (sjåfører, IT-spesialister osv.).

De som fortsatt skal ha tolv måneders tjeneste, er de som går inn i Garden, Garnisonen i Sør-Varanger, Kystvakten og lignende avdelinger. De som velger atten måneders tjeneste vil gå inn de stående avdelinger. Kompensasjonen vil bli økt økonomisk kompensasjon.

Forsvarssjefen har ennå ikke gitt sin tilslutning til konklusjonene.