Fri flyt av arbeidskraft

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fra og med i går, 1. mai, er EU og EØS-området et fritt marked for arbeidskraft fra medlemslandene. Overgangsordningene som ble innført i forbindelse med EUs utvidelse i 2004 opphører, og dermed visse bremsemekanismer som reglene innebar. Blant annet måtte arbeidstakere kunne dokumentere at de hadde jobb i full stilling med gjengs lønnsforhold for å få oppholdstillatelse. Begrunnelsen for å opprettholde dette kravet var blant annet å hindre forskjellsbehandling og framvekst av et lavlønnsmarked. Reglene skulle også sikre at arbeidsinnvandrere fra andre EØS-land hadde egen inntekt å leve av og ikke falbød sin arbeidskraft til spottpris. Når faller lønnskravet bort. Det vil stille arbeidstakere, partene i arbeidslivet og politikerne overfor nye utfordringer som enkelt sagt må mestres. Og det vil helst gå bra.

Før utvidelsen av EU var det debatt i mange medlemsland om behovet for overgangsordninger, blant annet i Sverige. Daværende statsminister Göran Persson gikk inn for overgangsordninger, men fikk ikke flertallet i Riksdagen med seg. Dermed aksepterte Sverige fri fly fra første stund. Det har gått forbløffende bra. Arbeidslivets regler er ikke blitt undergravd. Det har ikke kommet horder over grensen. Velferdssystemet har ikke brutt sammen. I Sverige, som i Norge, har arbeidsinnvandringen fra tidligere østeuropeiske land bidratt til vekst og velstand og vært helt nødvendig for å møte behovene for arbeidskraft. Bekymringer som ble uttrykt på forhånd er gjort til skamme. Finanskrisa endrer bildet noe. Det blir større konkurranse om jobbene. Useriøse aktører vil utvilsomt forsøke å utnytte situasjonen. Mange arbeidstakere fra Polen og de baltiske land rammes både av økende arbeidsledighet her og av økonomisk krise i hjemlandet. De som har opparbeidet seg rett til arbeidsledighetstrygd vil trolig bli. Det under slike forhold vårt samfunns evne til raushet og solidaritet blir satt på prøve. Både organisasjoner og politiske partier må bidra konstruktivt for å motvirke sosial dumping og sikre at arbeidstakere fra alle EØS-land får de lønninger og støtteordninger de har krav på.