Fri fra anklagen som barne-morder

Den gravide sykepleierstudenten ble siktet for å ha drept samboerens lille sønn og satt 42 døgn i varetekt før riksadvokaten henla saken. Nå må staten punge ut nærmere 600 000 kroner i erstatning og oppreisning for belastningene hun ble utsatt for.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

JUBLENDE GLAD: Den tidligere drapssiktede sykepleieren deler gleden med advokat Frode Sulland.

Politiet har ikke maktet å et- terleve det objektivitetskravet som straffeprosessloven angir, heter det i rettens kjennelse.

- Dette har medført en ensidighet i etterforskningen, konstaterer dommeren. Som er oppsiktsvekkende hard i sin kritikk av politiet:

  • Påtaleansvarlig har ikke hatt den nødvendige objektivitet og avstand til saken.
  • Politiet har flere ganger konstatert skyld på svakt eller feilaktig grunnlag.
  • Uttalelser fra politiet, som påstanden om at sykepleierstudenten hadde en spaltet personlighet, er i seg selv i strid med menneskerettighetskonvensjonen.

Lufta er renset

Kvinnens advokat Frode Sulland er lettet og glad på hennes vegne.

- Saken har vært en kolossal påkjenning. Det hang igjen bevistvil selv etter henleggelsen. Politiet fortsatte å hevde at hun var straffskyldig i forbindelse med tilsvaret i erstatningssaken, noe som er i strid med menneskerettighetskonvensjonen når en straffesak er endelig avsluttet.

- Nå er lufta renset. Jeg er glad for at vi har et rettsapparat som evner å ta selvstendige avgjørelser, sier Sulland.

Han peker på at konklusjonen i gårsdagens kjennelse er den samme som forhørsretten kom til for nesten to år siden.

Forutinntatt

Den gangen avslo dommeren politiets begjæring om å varetektsfengsle sykepleierstudenten, fordi det ikke forelå skjellig grunn til mistanke om at 15 måneder gamle Niklas døde etter en straffbar handling.

- Politiet har bare lett etter argumenter for å tiltale min klient for drap. I stedet for å søke sannheten uten å være forutinntatt, hevder Sulland.

Selvransakelse

Advokaten er fortsatt rystet over hvordan politiet har behandlet hans klient.

- Etterforskningen har vært graverende og skandaløs. Politiets enøydhet har påført alle involverte unødige lidelser. Retten har nå satt ord på hvor galt det kan gå.
- Jeg har et ørlite håp om at kjennelsen kan føre til en viss selvkritikk og selvransakelse i påtalemyndigheten. Saken føyer seg inn i samme mønster som den ensidige etterforskningen i Liland-saken og Bjugn-saken, sier advokat Frode Sulland.

Det er foreløpig uklart om Justisdepartementet aksepterer kjennelsen.

Statsadvokat Bjørn Rudjord, som har representert den saksøkte part, vil ikke kommentere avgjørelsen.

Ny runde?

- Vi må se nærmere på kjennelsen før vi bestemmer oss for om vi skal påkjære til Borgarting lagmannsrett, opplyser Rudjord.

Kjennelsen er rettskraftig dersom den ikke påkjæres innen to uker.